Un consilier local PNL din orasul Roznov, a fost gasit incompatibil de Agentia Nationala de Integritate (ANI). El a incasat bani de la Primaria Roznov, pe o firma la care este administrator.

Comunicatul ANI:

Loading...

POPA DORU CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului Local Roznov, județul Neamț 

INCOMPATIBILITATE

În calitate de consilier local, în perioada exercitării mandatului 2012 – 2016, Primăria Roznov a încheiat un contract comercial (achiziție directă în baza unei facturi) cu S.C. Cador Scavi S.R.L. (în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de asociat și administrator).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPA DORU CONSTANTIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

  • art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii județeni care au funcția de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum şi calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

Ionut CORFU

 

Loading...
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ