In fiecare luna, ITM Neamt ne trimite cate un comunicat de presa in care ne descrie ”actele de vitejie” ale inspectorilor de munca pe frontul razboiului cu munca la negru. Cateodata, acestia mai prind si cate un angajat la negru din miile care exista in judet.

De exemplu, in luna decembrie 2017, dupa cum se arata in ultimul comunicat, 18 inspectori au constatat 2 cazuri de munca la negru. Doua persoane la doi angajatori diferiti. Normal ar fi ca dupa aceasta descoperire fara precedent, inspectorii sa fie trimisi macar o luna in concediu intr-o destinatie exotica, cu tot cu seful lor Ioan Popescu, fratele fostului viceprimar Vasile Popescu, actual consilier al primarului Chitic, asta asa ca sa aveti un reper.

Loading...

Iata pasajul din comunicat:

”In aceasta perioada (n.n. luna decembrie 2017), 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 255 de controale, ocazie cu care s-au constatat 299  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate, aplicandu-se  93 sanctiuni contraventionale in cuantum de 49.300 lei.

Au fost depistate 2 cazuri de munca nedeclarata la 2 angajatori pentru care nu      s-au incheiat forme legale de angajare. In vederea identificarii si combaterii muncii nedeclarate, au fost dispuse 2 masuri si s-au  aplicat 2 sanctiuni contravenţionale în valoare de 40.000 lei”, se arata in comunicatul ITM Neamt, semnat de seful Popescu.

Deci imaginati-va ca nu exista comuna in judetul asta, exceptand orasele, unde sa nu fie cel putin 5 oameni angajati la negru, iar 18 inspectori descopera DOI (2) intr-o luna.

Vreti sa va spunem noi de ce? Din cauza de pile si relatii. Noi stim cazul unei ferme intr-o comuna nu foarte departe de oras, unde cel putin 15 oameni muncesc de ani de zile chiar si 20 de ore pe zi fara contract de munca, dar ITM nu calca pe acolo. Ca sa nu mai vorbim despre domeniile forestier si de prelucrare a lemnului (Vezi- NEMAIPOMENIT- FORESTIERII CONTROLAȚI DE INSPECTORII ITM, ALINTAȚI CU NIȘTE AVERTISMENTE )

In afara de ce vedeti mai sus, potrivit comuncatului ITM, in luna decembrie, ca in fiecare luna de altfel, institutia s-a mai ocupat si cu multe simpozioane, campanii si actiuni fel de fel, iar la un moment dat a organizat o actiune in care anagajatorii au fost ”sensibilizati”. Acum pe bune, ITM face cursuri de dezvoltare personala cu anagajatorii? Dar de ce nu si un masaj thailandez, ca si ăla sensibilizeaza.

In cadrul acestei acţiuni, care s-a desfăşurat în cursul anului 2017, un numar de 35 de angajatori, cu mai mult de 50 de lucratori, au fost sensibilizati, informati si constientizati privind necesitatea consultarii lucratorilor, organizarea si functionarea C.S.S.M…”, se mai arata in comunicatul ITM.

Despre accidente de munca (in 2017 au fost vreo trei chiar mortale) sau despre ce s-a mai intamplat cu anchetele in astfel de cazuri, niciun cuvintel. Poate or fi prea tare sensibilizati angajatorii in cauza.

Iata mai jos intregul comunicat pentru cei curiosi (7 pagini), dar recomadarea noastra este sa nu-l cititi, pentru ca s-ar putea sa vreti sa plecati pe planeta pe care traieste ITM Neamt:

INFORMATII DE PRESA

In perioada 01.12.2017 – 31.12.2017, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003 modificata si completata.

In aceasta perioada, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 255 de controale, ocazie cu care s-au constatat 299  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate, aplicandu-se  93 sanctiuni contraventionale in cuantum de 49.300 lei.

 1. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA DECEMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna decembrie, au fost realizate 115 vizite de control si evaluare la unitati economice si s-au aplicat 85 de sanctiuni contraventionale  in cuantum de 7.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna decembrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate  6 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

In luna decembrie, au fost controlati 140 de agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 8 sanctiuni contraventionale in cuantum de 41.800 lei, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G. nr.500/2011.

Au fost depistate 2 cazuri de munca nedeclarata la 2 angajatori pentru care nu      s-au incheiat forme legale de angajare. In vederea identificarii si combaterii muncii nedeclarate, au fost dispuse 2 masuri si s-au  aplicat 2 sanctiuni contravenţionale în valoare de 40.000 lei.

Au fost depistate 65 de persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.905/2017 (art.4,alin.1,lit.a  – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă) fiind dispuse 68 de masuri pentru remedierea neconformitatilor. 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA DECEMBRIE:
 2. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 19.12.2017, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:

– Ordinul nr. 1.252 din 27 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei  şi protecţiei sociale <LLNK 12011  1378 501201   0  9>nr. 1.378/<LLNK 12011  2287 50II01   0 10>2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea  şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente;

-Legea nr. 232 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12000   156 11 201   0 18>Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români  care lucrează în străinătate;

-Ordonanta de Urgenta nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12017   153 10 201   0 24>Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 1. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de catre Comisia Europeana

In luna decembrie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 32 de produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

III. Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contributilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la legea 62/2011 reglementate prin art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea si completatea unor acte normative, registrul general de evidenta a salariatilor si transformarea muncii nedeclarate in munca declarata

Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contributilor sociale obligatorii de la angajator la angajat se desfăşoara in perioada 04 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018.

Obiectivele Campaniei:

 • Creşterea gradului de constientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată;
 • Clarificarea unor aspecte in ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, in special a celor privind transmiterea in registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă;
 • Informarea referitoare la punerea in aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr. 82/2017 şi conştientizarea angajatorilor cu privire la iniţierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă in vigoare.

Cu ocazia actiunilor de informare si constientizare, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, a programat si realizat 2 intalniri in data de 14.12.2017, in sala de sedinte  a ITM Neamt la ora 930  si respectiv in sala de sedinte  ANAF din municipiul Piatra Neamt ora 1200.

La aceste sesiuni de informare au participat inspectorul sef adjunct Relatii de Munca, seful serviciului Control Sanatate si Securitate in Munca, inspectori de muncă  din cadrul compartimentului Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca, precum si reprezentanţii entităţilor care au calitatea de angajator, din toate domeniile de activitate: societăţi comerciale, regii autonome, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale si lucratori cu atributii de securitate si sanatate in munca, fiind prezente un numar de 130 de persoane.

Cu acesta ocazie, au fost vizate următoarele aspecte:

 • principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de muncă;
 • prevederile legale privind timpul de munca şi timpul de odihnă;
 • dispoziţiile legale referitoare la contractul individual de muncă cu timp partial, coroborate cu prevederile referitoare la obligatia angajatorului de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat;
 • punerea in aplicare a prevederilor legale referitoare la transmiterea in registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă;
 • punerea in aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr. 82/2017 şi conştientizarea angajatorilor in legatura cu obligatia referitoare la initierea negocierii colective pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă in vigoare.
 • imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca si necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă si promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional .

Totodata, a fost difuzat un comunicat de presa catre mass-media si postat pe site-ul www.itmneamt.ro  o informare cu privire la modul de desfasurare a campaniei susmentionate.

 1. Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii –“Campania națională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor in perioada 15.04.2017-30.11.2017”

Obiectivul prioritar al acestei campanii a fost cresterea gradului de constientizare  a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii cerintelor minime de securitate si sanatate in munca in activitatile de informare si instruire a lucratorilor.

Verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul campaniei.

Grupul tinta a fost constituit din  intreprinderile mici, mijlocii si mari, cu capital de stat, privat si mixt de la nivelul judetului Neamt, care efectueaza activitati economice stabilite de Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost controlaţi un număr de 126 angajatori. S-au constatat un număr de 88 deficienţe pentru care s-au dispus 88 măsuri de remediere.

Au fost aplicate  85 avertismente contravenţionale si 3 amenzi in cuantum de 6.000 lei .

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • Nu au fost identificate si evaluate toate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • Nu au fost intocmite instructiuni proprii;
 • Nu au fost asigurate materialele necesare instruirii si informarii lucratorilor;
 • Lipsa tematicilor de instruire.
 1. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălțime în șantierele temporare și mobile

Campania a avut ca obiectiv specific, verificarea cu prioritate a angajatorilor care isi desfasurau activitatea pe şantiere temporare şi mobile si care executa lucrări de construcţii unde se utilizează schele.

In perioada octombrie-noiembrie au fost controlaţi un număr de 12 angajatori, cu un numar total de 50 salariati. S-au constatat un număr de 8 deficienţe pentru care s-au dispus 8 măsuri de remediere.

Au fost aplicate  8 avertismente contravenţionale la un numar de 8 angajatori.

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • Neacordarea de catre angajatori a echipamentului individual de protectie;
 • Neasigurararea masurilor de prim ajutor in caz de accident;
 • Lipsa efectuarii examenelor medicale la angajare si periodic;
 • Utilizarea de echipamente de munca necorespunzatoare, care nu sunt prevazute cu sisteme de protectie colectiva, cum sunt balustradele solide (suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a impiedica/opri caderile de la inaltime si care sa nu fie intrerupte decat in punctele de acces ale unei schele sau ale unei scari;
 • Lipsa marcajelor si a intretinerii cailor de acces la locurile de munca.
 1. Acţiunea nr. 8 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – CAMPANIA NAŢIONALĂ privind venficarea modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la legislaţia muncii şi la regimul juridic aplicabil strainilor pe teritoriul României

Campania s-a desfasurat in perioada 07-13.12.2017.

Obiectivele Campaniei

 • Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor pe piaţa muncii din Romania;
 • Identificarea angajatorilor care utilizează cetăţeni străini non UE în activităţi lucrative;
 • Identificarea angajatorilor români care primesc la muncă pe teritoriul României un lucrător strain, non UE detaşat ;
 • Verificarea respectării prevederilor privind timpul de muncă şi de odihnă;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor români pentru necesitatea respectării prevederilor legale privind angajarea străinilor;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea regimului străinilor pe teritoriul României;

Au fost efectuate un  numar de 38 de controale, au fost aplicate 3 sanctiuni din care o amenda in cuantum de 20.000 lei. Totodata, au fost dispuse un numar de 41 de masuri.

VII. Acţiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10-49 lucrători)

Acţiunea a avut ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legate privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mici, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.

S-a urmărit, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi mici.

In cadrul acţiunii de monitorizare care s-a desfăşurat în perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost controlate un numar total de 33 de întreprinderi mici (IM). In urma controalelor, s-au dispus 41 măsuri de remediere.

Au fost sanctionate 31 întreprinderi mici cu un numar de 41 avertismente contraventionale.

VIII. Acţiunea nr. 18 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Actiune de informare privind consultarea lucratorilor si de verificare a organizarii si functionarii comitetelor de securitate si sanatate in munca(C.S.S.M.)

Obiectivele actiunii au fost:

 • Sensibilizarea angajatorilor privind importanta consultarii lucratorilor, precum si importanta organizarii si functionarii comitetelor de securitate si sanatate in munca (CSSM);
 • Informarea si constientizarea angajatorilor privind respectarea obligatiilor legale referitoare la consultarea lucratorilor, precum si la organizarea si asigurarea functionarii CSSM;
 • Informarea si constientizarea reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM privind atributiile pe care le au in cadrul CSSM;
 • Elaborarea unei fise orientative pentru angajatori, privind consultarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si organizarea si functionarea CSSM;
 • Informarea inspectorilor de munca privind verificarea in mod unitar a organizarii si functionarii CSSM;
 • Elaborarea unui ghid orientativ pentru inspectorii de munca, privind verificarea in mod unitar a organizarii si functionarii CSSM.

In cadrul acestei acţiuni, care s-a desfăşurat în cursul anului 2017, un numar de 35 de angajatori, cu mai mult de 50 de lucratori, au fost sensibilizati, informati si constientizati privind necesitatea consultarii lucratorilor, organizarea si functionarea C.S.S.M.

Nr. total al reprezentantilor lucratorilor în C.S.S.M. din întreprinderile controlate a fost de 135. In urma controalelor, s-au dispus 14 măsuri de remediere. Au fost sanctionati cu 41 de avertismente contraventionale, un numar de 14 angajatori.

Ionut CORFU

 

Loading...
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.