Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamța avizat astăzi, 02.02.2017, numirile în funcțiile de conducere la unitățile de învățământ preuniversitar, ca urmare a demisiilor înregistrate.

Numirile au fost avizate în conformitate cu prevederile art. 24, alin (1) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCS 5080/31.08.2016 și modificată prin OMEN 3044/06.01.2017, în care sunt precizate următoarele: „în unitățile de învățământ în care funcțiile de director sau de director adjunct nu au fost ocupate prin concurs sau devin vacante prin demisie, pensionare, alte motive legale, conducerea unităților de învățământ este asigurată, până la sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, membru al corpului național în management educațional, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consultativ al consiliului profesoral din unitățile de învățământ respective și al consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei”, iar conform prevederilor art. alin (3) din aceeași metodologie, „în funcție de interesul învățământului, în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în managementul educațional, inspectorul școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate, poate numi prin detașare în interesul învățământului, în funcții de director sau de director adjunct la unități de învățământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, și cadre didactice care nu sunt membre ale corpului național de experți în management educațional”.

Loading...

 

Lista nominală a persoanelor numite în funcția de director/director adjunct

Unitateașcolară Funcția Propunere ISG Avizulconsultativ al CP Acordulscris al persoaneipropuse Observații
CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR, ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ DIRECTOR PAVEL LAURENŢIU IOAN aviznefavorabil existăacordulscris PAVEL LAURENŢIU IOAN estemembru CNEME, înșcoala nu existămembri CNEME
ŞCOALA DE ARTĂ „SERGIU CELIBIDACHE”, MUNICIPIUL ROMAN DIRECTOR VANZARIUC CACIUREAC VIOREL avizfavorabil existăacordulscris VANZARIUC CACIUREAC VIOREL estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU DIRECTOR SAMOILĂ SILVIU-FLORINEL nu estecazul, art. 24, alin (3) din OMENCS 5080/2016 modificatprin OMEN 3044/2017 existăacordulscris SAMOILĂ SILVIU-FLORINEL nu estemembru CNEME.
BRINZUCA MARCELICA estesingurulmembru CNEME, dar a declaratcă nu doreștefuncția
LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ DIRECTOR ALBU MIHĂIȚĂ avizfavorabil existăacordulscris ALBU MIHĂIȚĂ estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.I.MIRONESCU”, COMUNA TAZLĂU DIRECTOR ȚUCU CEZAR avizfavorabil existăacordulscris ȚUCU CEZAR estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU”, COMUNA RĂZBOIENI DIRECTOR OSOIANU ELENA avizfavorabil existăacordulscris OSOIANU ELENA estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DOCHIA DIRECTOR ASAVINEI GEORGETA avizfavorabil existăacordulscris ASAVINEI GEORGETA estemembru CNEME
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA AGAPIA DIRECTOR PÎRLECIU CARMEN avizfavorabil existăacordulscris PÎRLECIU CARMEN estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE GRIGORESCU”, COMUNA AGAPIA DIRECTOR IONIŢĂ NECULAI nu estecazul, art. 24, alin (3) din OMENCS 5080/2016 modificatprin OMEN 3044/2017 existăacordulscris IONIŢĂ NECULAI nu estemembru CNEME.
Nu existămembri CNEME înșcoală
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PĂTRAŞCU”, SAT BURUIENEŞTI, COMUNA DOLJEŞTI DIRECTOR CURPĂN GHEORGHE avizfavorabil existăacordulscris CURPĂN GHEORGHE estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂLENI DIRECTOR MACSIM GABRIELA avizfavorabil existăacordulscris MACSIM GABRIELA estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA REDIU DIRECTOR CIANGU IONUŢ avizfavorabil existăacordulscris CIANGU IONUŢ estemembru CNEME

 

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA DĂMUC DIRECTOR TOPLICIANU ELENA nu estecazul, art. 24, alin (3) din OMENCS 5080/2016 modificatprin OMEN 3044/2017 existăacordulscris TOPLICIANU ELENA nu estemembru CNEME. Nu existămembru CNEME înșcoală
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARI DIRECTOR SOCEA DANIELA avizfavorabil existăacordulscris SOCEA DANIELA estemembru CNEME
CLUBUL COPIILOR, COMUNA SĂBĂOANI DIRECTOR PETRUŢ MARIA avizfavorabil existăacordulscris PETRUŢ MARIA estemembru CNEME
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN DIRECTOR ADJUNCT LEZEU ALEXANDRU nu estecazul, art. 24, alin (3) din OMENCS 5080/2016 modificatprin OMEN 3044/2017 existăacordulscris LEZEU ALEXANDRU nu estemembru CNEME. Înșcoalasuntmai multi membri CNEME, dar din adresașcoliirezultăcăniciunul nu doreștefuncția de director adjunct
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAŞUL BICAZ DIRECTOR ADJUNCT LEAHU ROXANA ELENA avizfavorabil existăacordulscris LEAHU ROXANA ELENA estemembru CNEME
COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA”, MUNICIPIUL ROMAN DIRECTOR VACARU LEONARD avizfavorabil existăacordulscris VACARU LEONARD estemembru CNEME

 

 

Loading...
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ