Prefectura Neamt este printre primele 6 Prefecturi din tara, la care a fost numit un secretar general, functie nou infiintata, ca urmare a unui plan al Guvernului de reorganizare a prefecturilor. La Prefectura Neamt, secretar general a fost numit Gheorghe Palade, care pana astazi era sef serviciu in cadrul institutiei.

Numirea lui Palade pe noua functie s-a facut prin decizia premierului Cîțu, publicata astazi in Monitorul Oficial si este valabila 6 luni de zile.

Funcția de secretat general al Prefecturii a fost introdusă în Codul administrativ în luna februarie.

Atribuțiile secretarului general din prefecturi. Acesta va trebui sa:

 • asigure stabilitatea funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi să realizeze legăturile funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului;
 • sprijine activitatea prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și ale primarului;
 • coordoneze structura/ structurile de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității actelor de către prefect;
 • elaboreze proiectul regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 • asigure transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
 • monitorizeze primirea, distribuirea corespondenței și să urmărească soluționarea acesteia în termenul legal;
 • elaboreze studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 • asigure transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicarea în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;
 • îndrume secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
 • gestioneze și să urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • urmărească modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;
 • înainteze către prefect propunerile cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, să facă informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și arhivarea documentelor;
 • aprobe eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;
 • asigure secretariatul comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;
 • urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect;
 • îndeplinească și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

Ionut CORFU

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.