Activități de formare și  metodico-științifice organizate de Casa Corpului Didactic Neamț

Casa Corpului Didactic Neamț, instituție care asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele de calitate şi competenţele profesionale, organizează online, în fiecare lună, activități metodico-științifice și programe de formare.

În  luna octombrie Casa Corpului Didactic Neamț a fost gazda Conferinței Naționale online Ipostaze ale educației în era digitală. Pregătită din timp, cu înscriere online, conferința a oferit posibilitatea participării directe sau indirecte. Participarea indirectă presupunea realizarea unui articol pe tema dată iar participarea directă a presupus întâlnirea online cu decanul Facultatății de Informatică de la Universitatea ”Alexandru  Ioan Cuza” Iași, domnul profesor universitar dr. Iftene Adrian. Moderatorul activității, doamna director al Casei Corpului Didactic Neamț, profesor Banu Gabriela, a invitat participanții să prezinte exemple de bune practici educaționale în perioada actuală.

Pentru luna noiembrie, Casa Corpului Didactic Neamț, organizează  Conferința Națională Dialog între cultură și educație. Derulându-se în parteneriat cu Universitatea  ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, întâlnirea profesională ce va folosi aplicația Google Meet, propune următoarele direcții tematice:

Comunicări  științifice pe temele: educație, dezvoltare culturală, interculturalitate, diversitate culturală, valori culturale românești/internaționale, diversitate lingvistică

Bune practici: proiecte educaționale, planuri de lecție, resurse educaționale deschise, bibliografii tematice, webgrafii tematice.

Evenimentul se va derula în data de 26 noiembrie 2020, cu începere de la ora 14, participarea fiind condiționată de completarea formularului on line de la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDmHUcnfynp-HicJDssT_PvqJZ9NCNFpXCoDCV7YVOJ0jSA/viewform

Și de această dată există două modalități de participare, directă – însemnând prezență online, cu prezentarea lucrării, la data de 26 noiembrie 2020, conform planificării și indirectă – prin trimiterea unei lucrări științifice.

De asemenea Casa Corpului Didactic Neamț anunță faptul că, Ministerul Educației și Cercetării a avizat Oferta de programe de formare a Casei Corpului Didactic Neamț pentru anul școlar 2020-2021. Programele de formare se vor desfășura în temeiul prevederilor OMEC, Nr.4862/08.07.2020, în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID – 19. Cursurile se adresează personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere din învățământul nemțean și vizează următoarele domenii :

– PROGRAME PRIORITARE M.E.C.

– DIDACTICA SPECIALITĂŢII

– MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL

– MANAGEMENT DE PROIECT

– TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

– EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

– EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE

– TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I.

– EDUCAȚIA ANTIDROG

– EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ

– EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

– EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

– PSIHOPEDAGOGIE

– EDUCAŢIA ADULŢILOR

– LIMBI STRĂINE

– EXTRACURRICULARE

– INIŢIERE ÎN MASS-MEDIA

-PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR/ ADULŢI DIN AFARA SISTEMULUI

– ALTE PROGRAME (ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE ȘI CULTURALE)

Toate activitățile organizate de Casa Corpului Didactic Neamț sunt popularizate pe site-ul instituției http://www.ccdneamt.ro/new/, sunt trimise în școli adrese de informare și sunt diseminate în presa locală.

tvmneamt.ro

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.