Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi prevăzute a fi încadrate de subofiţeri, prin încadrare din sursă externă, astfel:

Nr. crt. Funcţia prevăzută Specialitatea Nr. posturi
I. SERVICIUL PROTECȚIE, PREGĂTIRE ȘI EDUCAȚIE PREVENTIVĂ A POPULAȚIEI
1. Subofiţer operativ principal Protecție civilă 1
II. DETAŞAMENTUL DE POMPIERI PIATRA-NEAMŢ – DISPECERAT
2. Subofiţer operativ principal Pompier / Comunicații 2
III. DETAŞAMENTUL DE POMPIERI PIATRA-NEAMŢ – FORMAȚIUNEA DE PROTECȚIE CIVILĂ – ECHIPAJUL AUTOSPECIALEI DE PRIMĂ CERCETARE ȘI EVALUARE
3. Subofiţer operativ principal Apărare CBRN 1
TOTAL POSTURI 4

Condiţii de înscriere pentru candidaţi:

 Pentru a participa la concursuri, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să depună documentele prevăzute în anunţurile de concurs, în condiţiile şi la termenele stabilite în acestea;
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m. bărbaţii şi 1,60 m. femeile;
 • să îndeplinească toate celelalte cerinţe specifice menţionate în anunţurile de concurs;
 • persoanele care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi recrutate în vederea rechemării în activitate, trebuie să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
 • să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85 alin. (1) lit. a), d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
 • să nu dobândească, prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
 • persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Cei interesaţi se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815, int. 27128, 27007 sau pot accesa pagina oficială de internet www.ijsunt.ro

Anunţurile au fost publicate pe pagina oficială de internet a instituţiei, la secţiunea Carieră / Anunţuri angajare (http://www.ijsunt.ro/angajari.php).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.