Salvatorii ISU Neamt au executat în anul 2022 peste 3.000 de misiuni. În total, anu trecut s-au produs peste 1.000 de incendii, în urma cărora 10 oameni au murit, 23 persoane au fost rănite și 35 persoane au fost salvate. Incendiile au produse pagube de aproape 60 de milioane de lei. Valoare bunurilor salvate de pompieri din flăcări, se ridică la aproape 30 de milioane de lei.

Toate datele privind activitatea salvatorilor nemțeni în anul 2022, în comunicatul ISU Neamț, de mai jos:

Anul 2022 a menținut nivelul de complexitate al anului precedent deoarece suplimentar față de gestionarea situațiilor de urgență specifice județului a fost necesară, în prima parte a anului, alocarea de resurse pentru gestionarea pandemiei de SARS CoV-2, aspecte ce au vizat operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, transportul de persoane suspecte și confirmate precum și misiuni de transport vaccin și ulterior ISU Neamț a asigurat gestionarea problematicii specifice afluxului masiv de refugiați ca urmare a conflictului militar din Ucraina.

III. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

III.1 În domeniul activității preventive

Inspecția de Prevenire prin Compartimentul Avizare Autorizare a soluționat un număr de 395 de cereri de emitere a avizelor de securitate la incendiu, în urma cărora au fost emise un număr de 104 de avize de securitate la incendiu, 128 de cereri au fost respinse iar în 163 de cazuri construcțiile/amenajările nu se încadrau în prevederile HGR 571/2016 iar alte 60 de cazuri au intrat în categoria asistenței tehnice de specialitate. Numărul cererilor pentru aviz de securitate la incendiu s-a menținut la aproximativ același nivel față de anii anteriori. În ceea ce privește activitatea de autorizare, în anul 2022 constatăm o creștere la 154 a numărului de cereri de emitere a autorizațiilor de securitate la incendiu și la 80 a numărului de autorizații emise, față de anul 2021 când au fost soluționate 147 astfel de cereri, în urma cărora au fost emise un număr de 70 autorizații de securitate la incendiu.

În anul 2022 au fost executate controale de fond la toate unitățile administrativ teritoriale din județ, respectiv: municipiile Piatra Neamț și Roman, orașele Bicaz și Roznov și 78 de comune din județ. În acest an au fost executate controale tematice la cele mai importante categorii de obiective.

Pentru a asigura verificarea obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, pe parcursul anului 2022 au fost organizate controale tematice la această categorie de obiective, la care au participat, în majoritatea situațiilor, cadre din Compartimentul Control și Activități Preventive.

Se constată o creștere a numărului de amenzi aplicate pe parcursul anului 2022, la 259 cu un cuantum de 1.084.100 lei, aproximativ 4.185 lei / amendă. De asemenea, au fost aplicate un număr de 3257 de avertismente.

III.2 În domeniul operativ

În zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de urgență „Petrodava” al județului Neamț s-au produs 1022 incendii (inclusiv vegetație uscată), din care 1013 s-au produs pe teritoriul județului nostru, iar 9 incendii s-au produs în cele 2 județe (Bacău și Iași) în care unitatea noastră intervine pe baza unor planuri comune de intervenție.

Împrejurările care au condus la producerea incendiilor în 2022, pe raza județului Neamț, au fost:

Tip cauză de incendiu Incendii Incendii de vegetație uscată și altele
Acțiune intenționată 28 22
Alte împrejurări 3 2
Autoaprindere 5 1
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 21 0
Cenușă, jar și scântei de la sistemele de încălzit 37 1
Coș/ burlan de fum defect sau necurățat 78 92
Defecțiuni tehnice de proiectare, construcții și montaj 1 0
Defecțiuni tehnice de exploatare 7 0
Echipamente electrice improvizate 1 0
Foc deschis în spații închise (lumânări, făclii, chibrituri, brichete) 29 0
Focul deschis 74 338
Fumatul 34 43
Instalații electrice defecte 124 5
Jocul copiilor cu focul 9 2
Mijloace de încălzire improvizate 15 0
Mijloace de încălzire nesupravegheate 17 2
Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile 7 0
Scântei mecanice 5 0
Sisteme de încălzire defecte 10 1
Sudura 5 0
Trăsnet și alte fenomene naturale 3 0
T O T A L 513 509

În anul 2022 incendiile nu au produs doar pagube materiale ci și victime omenești, 10 persoane au decedat, 23 persoane au fost rănite iar 35 persoane au fost salvate, spre deosebire de aceeași perioadă a anului trecut când 9 persoane au decedat, 27 au fost rănite și 20 persoane au fost salvate.

Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost estimate la cca. 59.947.000 lei, însă intervenția serviciilor  profesioniste și voluntare a condus la limitarea pagubelor, fiind salvate bunuri în valoare estimată de cca. 42.870.000 lei.

Cele mai importante intervenții la care s-a intervenit pe parcursul anului 2022 au fost:

 • intervenția din comuna Grințieș din data de 20.01.2022, când o cisternă încărcată cu xilen s-a răsturnat, producând blocarea temporară a traficului rutier în zonă existând scurgeri de produs. Intervenția a fost una complexă și de durată, prin necesitatea transvazării produsului într-o altă cisternă și prin de accesul greoi la compartimentele cisternei;
 • mare de incendii de vegetație uscată produse în perioada martie – aprilie,
 • incendiul de la Complexul Alex din municipiul Roman din 17.04.2022;
 • incendiul produs la Mănăstirea Tărcuța din 19.07.2022;
 • incendiul produs la Mănăstirea Bistrița din 23.10.2022;
 1. PROTECȚIA CIVILĂ

IV.1 Control riscuri la dezastre

Nu au fost soluționate cereri de emitere a avizelor de protecție civilă.

Pe parcursul anului 2022 au fost executate inspecții, în cooperare cu reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului Neamț și Gărzii Naționale – Comisariatul Județean Neamț, la S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., S.C. KOBER Turturești, S.C OSCAR DOWN STREAM ROMAN, SC KOBER SRL Dumbrava Roșie.

A fost actualizat și testat Planul de Urgență Externă al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

A fost evaluat Raportul de securitate al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., fiind declanșată procedura de interzicere a utilizării amplasamentului pentru deficiențe grave în implementarea măsurilor de prevenire sau atenuare a accidentelor majore. După parcurgerea etapelor din Ordinul nr. 784/91/2021 pentru aprobarea Procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcțiune a unui amplasament, unei instalații ori zone de depozitare sau a oricărei părți din acestea, s-a dispus aplicarea măsurii administrative constând în interzicerea utilizării amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

În vederea reducerii riscului la amplasament și reducerea vulnerabilității construcțiilor din vecinătate, s-a impus obiectivului  SC KOBER SRL – punct de lucru Turturești obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru întreg amplasamentul (datorită dezvoltării în timp a obiectivului acesta deținea autorizații de securitate la incendiu pentru anumite clădiri, altele neîncadrându-se), ceea ce a implicat o echipare cu instalații de protecție proiectate și realizate conform standardelor actuale, realizarea unor pereți antifoc, între diferite construcții de pe amplasament, aspecte certificate prin emiterea pe parcursul anului 2022 a autorizației de securitate la incendiu.

IV.2 În domeniul operativ

În anul 2022, serviciul profesionist pentru situații de urgență și serviciile voluntare pentru situații de urgență au executat 13.525 misiuni în zona de competență, în medie 37,05 pe zi, numărul acestora scăzând cu 4,17% față de anul 2021 când au fost executate 14.113 misiuni.

Față de anul 2021 când a executat 4264 misiuni, cu excepția intervențiilor echipajelor S.M.U.R.D., în 2022, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a executat 3040 misiuni (aproximativ 8,32 intervenții/zi), din care:

 • 513 pentru stingerea incendiilor (16,88%);
 • 509 incendii de vegetație și altele (16,74%);
 • 461 misiuni pentru asistența persoanelor (15,16%);
 • 355 alte situații de urgență (11,68%);
 • 497 acțiuni de protecția comunităților, astfel:
  • 27 misiuni pentru protecția mediului (0,89%);
  • 125 misiuni de sprijin (4,11%);
  • 64 misiuni la exerciții cu forțe și mijloace în teren (2,11%);
  • 516 misiuni de recunoașteri în teren și activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență (16,97%).
  • 470 alte intervenții (15,46%);
   • 112 misiuni la alte intervenții
   • 47 misiuni salvări animale
   • 38 misiuni transport apa menajeră;
   • 272 misiuni asigurare zona afectată;
   • 1 misiune la explozie neurmată de incendiu.

Comparativ cu anul 2021, numărul intervențiilor la care au acționat serviciile profesioniste și voluntare pentru situații de urgență a scăzut cu 28,71%, de la 4264 în 2021 la 3040 în 2022.

Echipa pirotehnică a executat 120 de misiuni, din care 77 de misiuni de cercetare, identificare, transport și distrugere a munițiilor rămase neexplodate din timpul războiului, 7 misiuni de distrugere muniție, 4 misiuni de monitorizare fenomen zăpor și 32 de misiuni de pregătire de specialitate în teren. Raportat la anul 2021 numărul misiunilor pirotehnice a scăzut cu 2,44%, de la 123 în 2021 la 120 în anul 2022. În anul 2022, forțele de intervenție ale inspectoratului județean pentru situații de urgență au fost alertate și în 482 de situații care sau dovedit a fi alarme false, întors din drum și deplasări fără intervenție.

Repartiția situațiilor de urgență din punct de vedere al tipurilor de risc, situația aferentă anului 2022 se prezintă astfel:

 • 450 ca urmare a declanșării riscurilor naturale:
  • 38 fenomene hidrometeorologice periculoase;
  • 412 incendii de vegetație;
 • 77 ca urmare a declanșării riscurilor tehnologice
  • 77 de misiuni de asanare a teritoriului de muniție rămasă neexplodată;
 • 109 ca urmare a declanșării riscurilor biologice:
  • 101 epidemii;
  • 8

În acest an au fost monitorizate 8230 transporturi deșeuri periculoase ce au avut ca punct de plecare sau au tranzitat județul nostru, față de 7437 în anul 2022.

În vederea reducerii timpului de răspuns la intervenții în scopul limitării pagubelor, participarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Neamț a înregistrat o creștere, cu 65,12%, de la 582 în 2021, la 961 în 2022, acestea acționând singure sau în sprijinul forțelor profesioniste pentru:

 • 336 misiuni la incendii;
 • 348 misiuni pentru incendii de vegetație și altele;
 • 13 misiuni pentru asistența persoanelor;
 • 13 misiuni de căutare – salvare;
 • 56 misiuni pentru alte situații de urgență;
 • 33 misiuni pentru alte intervenții;
 • 22 misiuni pentru asigurare/supraveghere zonă;
 • 2 misiuni pentru protecția mediului;
 • 16 misiuni pentru salvări de animale;
 • 24 misiuni la exerciții cu forțe și mijloace în teren;
 • 94 misiuni la activități de recunoașteri în teren.

Concluzii din gestionarea situațiilor de urgență în perioada 2005-2022

În perioada 2005-2022, serviciile profesioniste, voluntare și private pentru situații de urgență au desfășurat 127.617 intervenții în situații de urgență, principalele concluzii ce pot fi trase, fiind următoarele:

 • Numărul situațiilor de urgență ce au fost gestionate au crescut constant, de la 506 în 2005, la 525 în 2022; creșterea a fost puternică în perioada 2005-2009, de la 506 intervenții în 2005, la 1.133 intervenții în 2009, a marcat un salt brusc în 2010, odată cu înființarea S.M.U.R.D., la 3.233 intervenții, fiind într-o continuă creștere, trecând de pragul a 10.000 de intervenții în 2017, ajungând în anul 2022 la 13.525 intervenții.
 • După o creștere semnificativă a numărului de incendii de la 305 în 2005, la 441 în 2007, se pare că numărul acestora s-a stabilizat undeva în intervalul 400-500, existând 7 ani în această perioadă în care numărul anual al incendiilor s-a înscris în această zonă, anul acesta numărul lor (fără incendii de vegetație) fiind de 513;
 • Intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație au o tendință de creștere constantă, plecând de la zero, la 509 în 2022, cu variații anuale determinate de condițiile meteorologice;
 • Misiunile pentru asistența persoanei au crescut constant, de la 24 în 2005, la 461 în 2022, în special ca urmare a manifestării tot mai pregnante a rolului inspectoratelor pentru situații de urgență în asigurarea securității umane;
 • Cetățenii conștientizează tot mai mult drepturile fundamentale și solicită asistența specializată din partea Statului Român, apelarea numărului de urgență „112” fiind un indicator al acestui proces, inclusiv prin aceea că numărul solicitărilor false scade constant, fenomen îmbucurător.
 1. ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT

V.1 Intervenție

Numărul solicitărilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asistenței medicale de urgență sau pentru efectuarea operațiunilor de descarcerare a fost în creștere în anul 2022, fiind executate 10.485 de misiuni (din care 1308 intervenții ale echipajelor de terapie intensivă mobilă), spre deosebire de anul 2021 când au fost executate 9849 misiuni (din care 1367 intervenții ale echipajului de terapie intensivă mobilă).

Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat și terapie intensivă mobilă din cadrul S.M.U.R.D. Neamț au executat misiuni pentru:

 • 9338 misiuni – acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență;
 • 33 misiuni – descarcerarea la accidente rutiere;
 • 25 misiuni – asistența persoanelor blocate în apartamente;
 • 1 misiune – asistența persoanelor degajate din accidente de muncă;
 • 1 misiune – asistența persoanelor căzute în locuri publice;
 • 7 misiuni – asistența persoanelor degajate din alte situații;
 • 3 misiuni – asistența persoanelor – transport persoană;
 • 3 misiuni – asistența persoanelor – căutare salvare în mediul acvatic
 • 1056 misiuni – verificare secții ATI și asistență medicală pentru persoane suspecte COVID 19;
 • 3 misiuni – alte intervenții la alte situații de urgență;
 • 8 misiuni – alte intervenții – pericol agresiune urs;
 • 1 misiune – misiune de sprijin la ajutor medical de urgență;
 • 5 misiuni – misiune de sprijin la incendii;
 • 1 misiune – misiune de sprijin la descarcerare.

În 2022, echipajele S.M.U.R.D. au acordat asistență la 9488 persoane (9058 adulți și 430 copii).

Pe parcursul anului 2022 la nivelul județului Neamț, Planul roșu de intervenție a fost activat doar pe timpul exercițiilor cu forțe și mijloace în teren.

 1. MANAGEMENT OPERAȚIONAL

 

VI.1 Dispecerizarea situațiilor de urgență

În anul 2022, numărul apelurilor primite în Dispeceratul integrat ISU – Ambulanță Neamț păstrează trendul ultimilor ani, primindu-se 132.395 apeluri (134.861 în 2021) prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență „112” (aprox. 363 apeluri/zi). Vârfurile se înregistrează în perioada de vară, de Paști și de Crăciun.

VI.2 Coordonare și conducere intervenții

Pentru reducerea efectelor producerii situațiilor de urgență au fost transmise membrilor CJSU și președinților CLSU 424 de mesaje de înștiințare, față de 380 mesaje de înștiințare în anul 2021, ca urmare a emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor astfel:

Tipul fenomenului Codul Numărul
METEOROLOGICE
Informări meteorologice   14
Atenționări de fenomene meteorologice periculoase imediate GALBEN 51
Avertizări de fenomene meteorologice periculoase imediate PORTOCALIU 55
Avertizări meteorologice imediate ROŞU 1
Atenționări meteorologice GALBEN 72
Avertizări meteorologice PORTOCALIU 10
Avertizări meteorologice ROŞU 1
TOTAL mesaje de înştiinţare pentru fenomene meteorologice 204
HIDROLOGICE
atenționări hidrologice GALBEN 37
avertizări hidrologice PORTOCALIU
avertizări hidrologice de fenomene periculoase imediate PORTOCALIU 1
avertizări hidrologice de fenomene periculoase imediate ROŞU
TOTAL mesaje de înştiinţare pentru fenomene hidrologice 38
TOTAL MESAJE DE ÎNŞTIINŢARE PENTRU FENOMENE METEOROLOGICE ŞI HIDROLOGICE ÎN ANUL 2022 242

Pe parcursul anului 2022 au fost transmise 46 de mesaje prin sistemul RO-ALERT, 8 dintre acestea fiind pentru fenomene hidro-meteo, 11 pentru animale sălbatice, 1 pentru incendii și 26 pentru epidemii.

Pentru înștiințarea membrilor C.J.S.U., C.L.S.U., mass media locală privind executarea intervențiilor sau despre posibilitatea producerii unor situații de urgență au fost transmise 195.968 SMS-uri prin aplicația SMS STS, spre deosebire de anul anterior, când s-au transmis 145.423.

Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Neamț este înființat din anul 2007, în cadrul Inspectoratului Pentru Situații de Urgență Neamț. Până în anul 2020, Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Neamț, a fost completat cu personal din cadrul altor instituții doar pe timpul desfășurării exercițiilor de tip SEISM, organizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

În anul 2020, ca urmare a manifestării situațiilor de urgență generate de virusul SARS-COV-2, CJCCI Neamț, care activează la nivel galben-alertă, fiind încadrat cu personal din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “PETRODAVA”, a trecut la nivel portocaliu-activare parțial, încadrarea acestuia fiind completată cu personal din cadrul instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii / pandemii, respective Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț, Direcția de Sănătate Publică Neamț, Direcția Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț și Ministerul Apărării Naționale.

În anul 2022 au fost transmise în total un număr de aproximativ 2190 raportări și centralizări către Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, reprezentând o medie de 6 /zi.

VI.3 Cooperare interinstituțională

Pe timpul misiunilor, dar și al activităților de pregătire, ne-am bucurat de sprijinul Instituției Prefectului, Consiliului Județean Neamț, al primarilor din județ și în mod special al celor din municipiile Piatra Neamț și Roman, din orașul Târgu Neamț și comunele Poiana Teiului și Poienari – acolo unde avem dislocate subunitățile de intervenție, colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, polițiști și jandarmi nemțeni, al colegilor din Ministerul Apărării Naționale, Direcția de Sănătate Publică, Serviciul de ambulanță al județului Neamț, Inspectoratul de Stat în construcții, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, S.T.S. – Biroului „112” Neamț, precum și din celelalte instituții reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

VI.4 Exerciții de pregătire și verificare

Pandemia de SARS CoV-2 a influențat în prima parte a anului și pregătirea prin exerciții, pe parcursul anului 2022 fiind executate un număr de 57 de exerciții cu forțe și mijloace în teren.

În anul supus evaluării, s-au planificat și desfășurat 18 exerciții de alarmare publică la localități, fiind necesar să menționăm că, datorită măsurilor de protecție impuse de pandemie, exercițiile de alarmare încă erau sistate la începutul acestui an. Concomitent cu exercițiile de alarmare publică, s-au desfășurat și exerciții de aplicare a regulilor de comportare în cazul producerii unor situații de urgență.

VII. PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

VII.1 Pregătirea și formarea autorităților și populației

În conformitate cu Planificarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2022, la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău, au fost planificate 100 de persoane cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală. Situația participării la cursurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021 a fost de 95%.

Pe parcursul anului 2022 au fost verificate 19 Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență, în ceea ce privește respectarea criteriilor operaționale, încadrarea cu personal și dotarea acestora. În vederea pregătirii profesionale a personalului angajat și voluntar din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, ISU Neamț a organizat și condus pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a șefilor serviciilor voluntare în lunile iunie și octombrie 2022.

În anul 2022 au fost avizate 14 de servicii voluntare pentru situații de urgență, până la această dată fiind avizate 71% din totalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență. În anul 2022, au fost emise 9 avize pentru înființare/sectoare de competență ale SPSU.

În conformitate cu Activitățile ce urmează a se desfășura de către Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din județul Neamț în anul 2022, aprobat prin ordin al prefectului, personalul SPIRC a organizat și desfășurat un program comun de pregătire a membrilor SVSU și a personalului serviciilor profesioniste. Aceste activități s-au desfășurat pe grupe de 3 – 4 servicii voluntare, fiind desfășurate cu preponderență la remizele S.V.S.U. dotate cu autospeciale sau în subunitățile de intervenție. La aceste activități au participat șefii S.V.S.U., care au asigurat prezența a minim 8 voluntari echipați în ținută de intervenție din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, fiind angrenați în total 200 voluntari.

În luna august, în municipiul Arad, IGSU împreună cu ISU Arad, au organizat și desfășurat etapa națională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, județul Neamț fiind reprezentat de către SVSU al comunei Săbăoani, care a obținut locul III în clasamentul general.

Având în vedere numărul mare de cercuri tehnico-aplicative de elevi, în luna aprilie au fost organizate etape de zonă și ulterior în luna mai au fost organizate etapele județene ale concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi Prietenii pompierilor și Cu viața mea apăr viața.

 • La CVMAV Școala Gimnazială Pâncești a obținut locul I la ciclul gimnazial și Liceul Bicaz locul I la ciclul liceal.
 • La Prietenii pompierilor, la echipajele de fete podiumul a fost ocupat de elevii școlilor gimnaziale Girov, Oniceni și Țibucani iar la echipajele mixte de către școlile gimnaziale Girov, Ceahlău și Grințieș.

La etapa națională a concursului Prietenii pompierilor echipajul de băieți de la Școala Gimnazială Girov a obținut locul I.

În luna iulie în localitatea Celje, Slovenia, s-a organizat și desfășurat a XXIII-a ediție a Olimpiadei Tinerilor Pompieri, respectiv a XVII-a ediție a Concursului Internațional al Pompierilor, organizat sub auspiciile CTIF. Județul Neamț a reprezentat România prin echipajul de băieți al Școlii Gimnaziale Girov și prin SVSU Săbăoani.

La finalul anului 2022, la nivelul inspectoratului judeţean îşi desfăşurau activitatea în cadrul programului „Salvator din Pasiune” un număr de 119 voluntari repartizați pe subunități, astfel:

 • 63 voluntari la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț;
 • 40 voluntari la Detașamentul de pompieri Roman;
 • 16 voluntari la Detașamentul de pompieri Tg. Neamț.

În prezent, voluntarii sunt încadrați pe ambulanțe de tip B2 (S.M.U.R.D.).

În anul 2022, voluntarii au participat alături de personalul ISU Neamț la

 • 221 de intervenții
 • 42 de activități de informare preventivă.

VIII. SUPORT

VIII.1 Resurse umane

Au fost recrutați 4 candidați pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București, neavând candidați declarați „admiși”. Pentru  Școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă „Pavel Zăgănescu”, Boldești au fost recrutați un număr de 62 de candidați, 33 dintre aceștia fiind declarați „admiși”.

În anul 2022 au fost înaintate în grad 77 cadre militare, 48 la expirarea stagiului minim în grad (5 ofițeri, 2 maiștri militari și 41 subofițeri),  19 înaintea expirării stagiului minim în grad (5 ofițeri, 1 maistru militar și 13 subofițeri) și 10 în mod excepțional (2 ofițeri și 8 subofițeri)

Media de vârstă a personalului unității, se prezintă astfel: 11,86% are vârsta până în 25 de ani, 12,47% între 25-29 de ani, 6,13% între 30-34 de ani, 12,07% între 35-39 de ani, 25,97% între 40-44 de ani, 24,33% între 45-49 de ani, 6,13% între 50-54 ani și 1,02%  are vârsta peste 55 de ani.

Au fost propuși pentru acordarea decorațiilor și semnelor onorifice 8 ofițeri și 84 subofițeri. S-au acordat 81 de recompense ofițerilor, 10 recompense maiștrilor militari, 258 recompense subofițerilor și 3 soldaților.

VIII.2 Logistică

Cele mai semnificative activități desfășurate în domeniul patrimoniului imobiliar pe parcursul anului 2022 au fost următoarele:

 • Deschiderea punctului de lucru din orașul Roznov în urma finalizării amenajării spațiului de către primăria orașului Roznov;
 • Finalizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul Construire Pavilion Administrativ și sediu Detașament de pompieri Piatra Neamț, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului Neamț, str. Cuiejdi, nr. 34, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț
 • Finalizarea studiului de fezabilitate și depunerea proiectului în cadrul PNRR – Componenta 5 – Valul renovării, pentru obiectivul Reabilitare termică, energetică și modernizare Pavilion administrativ Detașament de pompieri Roman;
 • Executarea unor lucrări de modernizare a clădirii din str. Dumbravei;
 • Executarea lucrărilor de reparații la Turnul de instrucție de pe strada Aleea Brazilor din Piatra Neamț;

Unitatea a primit echipament de protecție, astfel:

 • costum de protecție pentru pompieri – 95 buc. (173 buc. – 2021);
 • complet modular SMURD – 15 buc. (178 buc. – 2021);;
 • mănuși de protecție pentru pompieri – 169 perechi (164 perechi – 2021);
 • căști de protecție – 8 buc. (50 buc. – 2021);

Începând cu sfârșitul lunii Ianuarie 2022, s-a început servirea hranei calde la popota unității, feedback-ul colegilor fiind unul foarte bun.

În luna martie s-a preluat de la I.G.S.U., urmare a derulării contractelor de achiziție publică din cadrul Proiectului Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență ”VIZIUNE 2020”, o autospecială pirotehnică marca IVECO, fiind alocată la drepturi în cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț.

În lunile martie și decembrie s-au recepționat de la S.C. Datasec Consulting S.R.L., urmare a repartizării în cadrul Proiectului Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență ”VIZIUNE 2020”, două autospeciale de stins incendii cu apă și spumă, cu capacitatea de 10.000 litri, marca Renault, model HD009, echipată de Jacinto fiind alocate la drepturi în cadrul Detașamentelor de pompieri Piatra Neamț și Târgu Neamț.

Tot în luna decembrie s-a recepționat de la S.C. Rădăcini Motors S.R.L., urmare a repartizării în cadrul Proiectului Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență ”VIZIUNE 2020”, o autospecială frigorifică, marca Citroen, model Jumper, fiind alocată la drepturi în cadrul Serviciului Logistic.

VIII.3 Asigurarea finanțării de la Consiliul Județean Neamț

Pentru anul 2022, de la bugetul Consiliului Județean Neamț au fost alocate, conform prevederilor O.G. nr. 25/2004, O.G. nr. 88/2001 și O.U.G. nr. 191/2005, fonduri în valoare de 334.086 lei Titlul II – bunuri și servicii, 679.976 Titlul XIII – investiții.

Majoritatea sumelor alocate au fost folosite la plata utilităților necesare bunei funcționări a sediului din strada Mihail Sadoveanu nr. 16, precum și pentru funcționarea tehnicii și aparaturii din dotare, asigurând astfel buna executare a unor misiuni, precum:

 • Asanarea pirotehnică;
 • Activitatea de îndrumare și control la autoritățile locale;
 • Monitorizarea unor factori de risc ce pot genera situații de urgență;
 • Evaluarea pagubelor produse de dezastre;
 • Transmiterea avertizărilor către autoritățile administrației publice locale privind posibilitatea producerii unor situații de urgență, precum și activitatea de secretariat tehnic permanent al C.J.S.U.

Cel mai important sprijin din partea Consiliului Județean Neamț a venit prin continuarea lucrărilor la sediul Gărzii de intervenție nr. 2, Poiana Teiului, lucrări care urmează a fi finalizate în prima parte a anului 2023. Un alt demers important a fost dat de finalizarea proiectului pentru un nou sediu al Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț.

 1. INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Pe parcursul anului 2022 indicele de vizibilitate al inspectoratului a cunoscut o creștere față de anul precedent.

Activitatea unității a fost reflectată prin 4159 articole în presa scrisă și on-line și 190 de emisiuni TV și 95 de emisiuni radio.

Pe parcursul anului 2022, inspectoratul a organizat 3 conferințe de presă, a răspuns la 996 de solicitări în baza Legii nr. 544/2001 și a transmis 104 comunicate de presă și 664 buletine informative. În ceea ce privește prezența în mediul online se constată o creștere semnificativă a prezenței în social media.

 1. CONTROALE ȘI VERIFICĂRI INTERNE

X.1 Petiții, verificarea și cercetarea reclamațiilor, sesizărilor și/sau de fond, tematice și inopinate

Pe parcursul anului 2022 au fost soluționate un număr de 141 de petiții, din care 1 a constituit reclamații cu caracter penal/contravențional împotriva personalului M.A.I., 15 au fost reveniri cu aceeași problemă și 125 au fost sesizări ale cetățenilor. Din totalul petițiilor, 14 au fost primite prin poștă, 94 prin e-mail și 33 depuse personal la unitate. Ca urmare a repartizării acestora, 137 au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 1 petiție a fost clasată direct, pentru 8 petiții au fost comunicate petenților precizările necesare privind posibilitatea legală de soluționare, iar 2 petiții sunt în curs de soluționare.

Au fost 10 persoane primite în audiență de conducerea inspectoratului, toate fiind consiliate.

În ceea ce privește activitatea de soluționare a petițiilor, în anul 2022 constatăm o creștere de la 105 sesizări în 2021 la 141 în 2022.

 1. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2023

Obiective condiționate de mediul extern:

 • Mutarea în sediul nou construit de Consiliul Județean Neamț pentru Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului;
 • Continuarea inițiativei demarate în anul 2020 de construire a unui sediu nou al inspectoratului prin intermediul Companiei Naționale de Investiții;
 • Începerea lucrărilor de construire la noul sediu al Detașamentului de pompieri Târgu Neamț;
 • Continuarea demersurilor de înființare, prin fonduri europene accesate de IGSU, a unor noi puncte de lucru în orașul Bicaz, orașul Roznov, comuna Dragomirești și în comuna Bozieni;

Obiective din competența mediului intern:

 • Creșterea nivelului de pregătire pentru personalul nou încadrat în ultimii ani;
 • Continuarea dezvoltării cunoștințelor profesionale ale personalului, perfecționarea deprinderilor și abilităților în domeniul specific de activitate; lărgirea ariei cunoștințelor și dezvoltarea competențelor, dobândirea unor cunoștințe de vârf în domeniul de activitate, pentru a îndeplini în condiții optime misiunile ce revin unității;
 • Digitalizarea documentelor operative și a celor de prevenire pentru eficientizarea activității inspectoratului;
 • Consolidarea capacității de răspuns și capacitarea tuturor entităților cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență de a acționa în sistem integrat, pe principiul subsidiarității în gestionarea situațiilor de urgență.

Peste ani, când vom privi către 2022, consider că pentru ISU Neamț se vor cristaliza următoarele elemente majore: deschiderea punctului de lucru Roznov, misiunea de stingere a incendiilor din Franța și implicarea instituției în gestionarea pandemiei și a problematicii refugiaților din conflictul din Ucraina.

 1. PORTRETE DE SALVATOR
 • PLT. ADJ. ȘEF MANOLIU CIPRIAN IONUȚ
 • are vârsta 44 de ani și este încadrat la ISU Neamț din anul 2006;
 • ocupă funcția de comandant de echipaj și paramedic în cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț;
 • este căsătorit și are o fată în vârstă de 20 ani și un băiețel de 6 ani;
 • misiunea cu cel mai mare impact emoțional la care a participat a fost cea de la Iași din anul 2019 atunci când a venit în vizită Papa Francisc și a făcut parte din echipajul ce a asigurat măsurile de prim ajutor,
 • in anul 2022 a fost desemnat de IGSU Pompierul anului.

În dimineața zilei de 23.09.2022, la ora 02:07, plt. adj. Manoliu Ciprian a apelat numărul „112”, pentru a anunța un incendiu produs la casa unor vecini. Până la sosirea colegilor de la subunitatea din care face parte, subofițerul a trezit din somn și a evacuat membrii familiei care locuiau acolo. E vorba de cinci persoane, din care 3 copii. Mai mult, proprietara, în vârstă de 33 de ani, era însărcinată în luna a opta. Militarul i-a acordat femeii primul ajutor până la sosirea ambulanțe. Dată fiind experiența dobândită în cei 16 ani în cadrul subunității de pompieri, salvatorul a prezentat șefului turei de serviciu evoluția incendiului, scurtând astfel timpul de realizare a dispozitivelor pentru intervenție. După aceasta, alături de camarazi, a continuat lupta contra incendiului, muncind cot la cot cu pompierii din tura de serviciu timp de aproape patru ore. Pentru plt. adj. Manoliu Ciprian operațiunile de intervenție nu s-au terminat aici. A mai desfășurat 2 operațiuni speciale: le-a oferit găzduire vecinilor și i-a sprijinit să își reconstruiască locuința, reușind să mobilizeze și alți pompieri.

 • în întreaga carieră, a obținut rezultate profesionale meritorii – în anul 2018 i-a fost acordată Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne.

 

 • PLT. ADJ. RADU MARIAN
 • are vârsta 39 de ani și este încadrat la ISU Neamț din anul 2006;
 • ocupă funcția de comandant de echipaj și conducător auto în cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț;
 • este căsătorit și are o fetiță în vârstă de 7 ani;
 • și-a desfășurat stagiul militar în anul 2003 la Piatra Neamț, în cadrul Grupului de pompieri Petrodava”
 • misiunea cu cel mai mare impact emoțional la care a participat a fost cea din 14.10.2021, la incendiul produs la secția ATI de la Spitalul Județean Piatra Neamț.
 • dintre misiunile la care experiența și curajul pompierului au făcut ca o viață să continue, menționăm participarea la gestionarea incendiului produs în seara zilei de 22.02.2022, la o garsonieră din municipiul Piatra Neamț. Împreună cu membrii echipajului pe care l-a condus, militarul a intrat în locuința cuprinsă de incendiu și a salvat pe locatarul acesteia, în vârstă 57 de ani. La momentul accesului în garsonieră, locatarul era inconștient. După evacuarea de urgență și acordarea măsurilor de prim ajutor medical calificat, de către același echipaj, apoi de echipajul ce încadra ambulanța subunității, pacientul a fost predat conștient către echipajul cu competență superioară venit în sprijin.
 • în întreaga carieră, subofițerul a manifestat seriozitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a executat toate sarcinile la cel mai înalt nivel calitativ posibil.
 • atunci când este necesar, militarul îndeplinește atribuțiile șefului turei de serviciu. Din această poziție a condus intervenții de amploare, din care menționăm stingerea incendiului produs în dimineața zilei de 24.01.2022, la un gater din satul Poloboc, comuna Rediu.

I.C.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.