Elevii și studenții vor beneficia și în anul școlar 2015-2016 de o serie de burse de stat și de alte forme de sprijin material. Însă pentru a le obține trebuie să respecte termenele stabilite prin lege pentru depunerea dosarelor de înscriere și, desigur, să se încadreze în criteriile de acordare.

Elevii nemțeni care frecventează cursurile de zi din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de mai multe tipuri de burse. Pe lângă bursele de protecție socială există și burse pentru stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. Potrivit legii, bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, în funcție de rezultatele obținute la învățătură, iar bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

 

* Burse sociale pentru elevii bolnavi cronic sau proveniți din familii sărace

 

Elevii promovați pot primi burse de merit și burse de studiu începând cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor X-XII (XIII) și din anii II-IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în limita fondurilor repartizate de la Ministerul Educației. Cuantumurile burselor de merit, ale burselor de studiu și ale burselor de ajutor social se stabilesc de Consiliul de Administrație până la începerea noului an școlar.

Bursele de ajutor social se acordă, lunar, următoarelor categorii de elevi din învățământul preuniversitar de stat, cursuri de zi: orfanii de ambii părinți, cei necuprinși în casele de copii, deși îndeplinesc condițiile de a fi primiți în aceste instituții, cei care sunt bolnavi TBC și se află în evidența dispensarelor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați de virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor.

Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului de familie, numai după efectuarea unor anchete sociale, pentru a se analiza starea materială a familiei. Beneficiază de burse și elevii proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul de bază minim pe țară, nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp în zonele colinare și de șes și de 40.000 mp în zonele montane.

 

* Bursele pentru studenți vor acoperi minimum cheltuielile de cazare la cămin și masa

 

Și studenții din învățământul superior de stat, cursuri de zi pot primi burse. Bursele de merit și bursele de studiu se acordă studenților din învățământul superior de stat, cursuri de zi, în funcție de rezultatele obținute la învățătură, iar cursanților de la învățământul postuniversitar, bursele se acordă prin concurs. Bursele de ajutor social se acordă la cerere, în funcție de situația materială a familiei studentului. Trebuie subliniat însă că pot primi burse numai studenții care au efectuat integral activitățile universitare în conformitate cu planurile de învățământ, în limita fondurilor repartizate.

Cuantumul burselor de merit, al burselor de studiu și al burselor de ajutor social sunt stabilite de către senatul universitar, în așa fel încât cuantumul minim al bursei să acopere cheltuielile de cazare și de masă în căminele, respectiv la cantinele studențești. Potrivit legii, cuantumul bursei de merit se recomandă a fi cu 20-25% mai mare decât cuantumul bursei de studiu. Instituțiile de învățământ superior de stat pot completa fondul de burse provenite de la bugetul de stat cu fonduri provenite din veniturile proprii.

Bursele de merit se acordă în următoarele cazuri studenților cu rezultate deosebite la învățătură, celor cu performanțe științifice – bursa de performanță, care este o bursă de merit atribuită prin concurs de către fiecare universitate, studenților cu performanțe cultural-artistice deosebite – bursa de performanță artistică, celor cu performanțe sportive – bursa de performanță sportivă. Acestea sunt burse de merit atribuite de către fiecare universitate.

Conform legii, bursele de ajutor social se acordă în funcție de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie următoarelor categorii de studenți: studenților care nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim pe țară, studenților orfani de ambii părinți, celor proveniți din casele de copii sau plasament familial, studenților bolnavi TBC care se află în evidența dispensarelor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozantă sau reumatism articular.

Geanina NICORESCU

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.