Comunicat de presa, Primaria Piatra Neamt: În urma transmiterii Primăriei Piatra-Neamț a sentinței civile cu nr. 457 din   03.06.2021, având ca obiect respingerea acțiunii de anulare  a hotărârilor de consiliu privind alegerea viceprimarilor rămasă definitivă în data de 09.08.2021, începând cu data de 12 august, domnii consilieri locali Marius Irimia și Alin Lehăduș reintră în exercitarea atribuțiilor aferente mandatelor de viceprimari.

Conform dispoziției primarului de delegare a atribuțiilor ce a fost întocmită încă de săptămâna trecută cu mențiunea că producerea efectelor și intrarea în vigoare va avea loc odată cu încetarea cauzei de suspendare, respectiv rămânerea definitivă a sentinței, viceprimarii au următoarele principale atribuții:

Alin Ștefan Lehăduș – viceprimar ales prin HCL nr. 334 din 21.12.2020:

 1. Exercită funcția de ofițer de stare civilă și atribuțiile de președinte al comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum și atribuțiile de președinte al comisiei locale de aplicare a Legii nr.18/1991 privind fondul funciar;
 2. Exercită atribuțiile ce decurg din prevederile art.129 alin.7 lit.b) servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și altor persoane sau grupuri aflate în nevoie social Cod Administrativ;
 3. Ia măsuri pentru organizarea și executarea în concret a activităților prevăzute în Codul Administrativ la art.129 alin.7 lit.c) – sănătatea, lit. o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor și lit.p) activități de administrație social-comunitară (art.155 alin. 5 lit. c);
 4. Coordonează activitățile corespunzătoare locuințelor sociale și celorlalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa (Codul Administrativ art.129 alin.7 lit.q);
 5. Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local și ia măsuri pentru asigurarea inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.155 alin.5 lit.a), c) și d), corespunzătoare activităților desfășurate de: S.C. PARKING S.A. și S.C. LOCATIVSERV S.R.L.;
 6. Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale (art.155 alin. 5 lit. d);
 7. Coordonează potrivit organigramei în vigoare, activitatea DIRECȚIEI PATRIMONIU și semnează în numele primarului și pentru Municipiul Piatra Neamț, contractele de vânzare a bunurilor proprietatea municipiului Piatra Neamț, după aprobarea vânzării de către Consiliul local;
 8. Coordonează activitatea desfășurată de DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ a Municipiului Piatra Neamț;
 9. Exercită atribuțiile de președinte al comisiei de avizare a adunărilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991;
 10. Elaborează proiecte de strategii privind starea socială a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării Consiliului Local.

În absența d-lui Alin Ștefan Lehăduș, dl. viceprimar Marius Ioan Irimia îi preia atribuțiile.

Marius Ioan Irimia – viceprimar ales prin HCL nr. 26 din 23.02.2021:

 1. Exercită funcția de ofițer de stare civilă, potrivit prevederilor art.3 alin.3 din Legea nr.119/1996;
 2. Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora. De asemenea, emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
 3. Exercită atribuțiile ce decurg din prevederile Codului Administrativ art.129 alin.7 lit.j) – conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale și lit. k) dezvoltarea urbană (art.155 alin. 5 lit. c);
 4. Coordonează potrivit organigramei în vigoare, activitatea DIRECȚIEI URBANISM ȘI CADASTRU, precum și a SERVICIULUI G.I.S., I.T.;
 5. Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local și ia măsuri pentru asigurarea inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.155 alin.5 lit.a), c) și d) din Codul Adminstrativ corespunzătoare activităților desfășurate de S.C. SALUBRITAS S.A. și S.C. C.M.I. URBAN S.A.;
 6. Exercită atribuțiile ce decurg din prevederile art. 4 și art. 6 din Legea nr. 50/1991, precum și din prevederile art. 271 și art. 56 din Legea nr. 350/2001, respectiv semnarea autorizațiilor de construire, a certificatelor de urbanism și a documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism în numele și pentru primarul municipiului.
 7. Elaborează proiecte de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării Consiliului Local.

În absența d-lui Marius Ioan Irimia, dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș îi preia atribuțiile.

Vezi si PSD-iștii trebuie să-și ceară scuze. Instanța i-a repus pe funcții pe viceprimarii suspendați

I.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.