Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ recrutează tineri absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, pentru instituţiile militare de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne – 700 locuri (bărbaţi şi femei), după cum urmează:
– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 13. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 14. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE:

 1. Cererea de înscriere şi CV;
 2. Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. Cazierul judiciar;
 7. O fotografie 9×12 cm şi trei fotografii 3×4 cm;
 8. Fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 9. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare recrutare;
 10. Dosar plic.

DETALII DESPRE RECRUTARE:

– cererile de înscriere se primesc de către structura de resurse umane până la data de 05.12.2017;
– data limită pentru depunerea dosarelor – 05.01.2018;
– desfăşurarea concursului de admitere – 13-21.01.2018.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ din municipiul Piatra Neamţ, strada V.A. Urechia, nr. 4-6 sau la telefon 0233/230391, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Ionut CORFU

sursa: comunicat Jandarmeria Neamt

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.