Comunicat de presa, Camera de Comert si Industrie Neamt: Certificatele de Origine și Certificatele de Forță Majoră, documente importante eliberate de Camera de Comert si Industrie Neamț

Din gama de servicii oferite de Camera de Comerț și Industrie Neamt, importante pentru mediul de afaceri fac parte eliberarea de:

 • Certificate de Origine
 • Certificate de Forță Majoră

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară și reprezintă o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită țară dacă este obținut integral sau într-o proporție semnificativă , fabricat sau prelucrat în respectivul stat.

Agenții economici pot beneficia de avantajele pe care le oferă originea preferențială a mărfurilor exportate și pot obține certificate de origine de la Camera de Comerț și Industrie Neamț. Astfel, pentru ca partenerii din țările care au încheiat acorduri comerciale cu Uniunea Europeană să beneficieze, la importul mărfurilor livrate de companiile nemțene, de facilitățile prevăzute in aceste acorduri cu privire la plata taxelor vamale (scutiri sau reduceri fata de tariful de baza), precum și de formalități vamale rapide, trebuie să facă dovada originii mărfurilor cu un certificat de origine.

Camera de Comerţ şi Industrie este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g,să emită certificate de origine.

Pentru eliberarea certificatelor de origine, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • factură externă;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • acreditiv şi / sau contract;
 • împuternicire / delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Tarifele pentru eliberarea certificatelor de origine sunt diferențiate, pentru membrii Camerei de Comerț Neamț se aplică o reducere de 50 %. Cererea de eliberare a certificatelor de origine se soluționează în aceeași zi.

Certificatul (avizul) de forţă majoră este eliberat firmelor sau altor organizaţii pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră pe raza Judeţului Neamț şi care au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale.

Eliberarea de certificate de forţă majoră se face la solicitarea scrisă a companiilor, iar Camera de Comerţ şi Industrie Neamț avizează existenţa cazurilor de forţă majoră în baza Legii 335/2007, atr. 4 lit j și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților.

O persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate obține un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi reținută culpa şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de către CCI Neamț.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei, etc.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant, iar dosarul va cuprinde:

 • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
 • copie a contractului afectat din eveniment, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

CCI Neamț, pe baza documentației primite și a constatării la fața locului întocmește un deviz pe baza unei metodologii unitare aprobate la nivel național.

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate. Ca și în cazul certificatelor de origine, firmele membre ale CCI Neamț beneficiază de o reducere de 50% la tariful de bază aplicat pentru eliberarea certificatelor de forță majoră.

Cererea de eliberare a avizelor de forță majoră se soluționează în trei zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. Termenul poate fi prelungit funcție de cercetarea la fața locului.

I.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.