CJ Neamt, Anunţ de participare Sesiunea a-II-a 2019

1.Autoritatea contractantă: Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr.27, cod fiscal: 2612839, tel. 0233/212890, fax.0233/211569, e-mail:cons.judetean@cjneamt.ro, web:www.cjneamt.ro

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 1. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
 • Cultură, religie şi învăţământ – Muzică; Cultură scrisă; Arte vizuale, plastice şi ale spectacolului; Teatrul; Creare de evenimente; Alte activităţi culturale (promovarea imaginii judeţului Neamţ şi a vieţii culturale a comunităţilor din judeţul Neamţ); Învăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale, etc); Activităţi educative cu tematică de mediu.

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare:

Grantul disponibil este de 100.000 lei, defalcat astfel:

– Cultură, învăţământ: 100.000 lei

Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 5.000 lei si 25.000 lei, conform ghidului solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

5.Localizare

Beneficiarii direcţi şi indirecţi din grupul țintă trebuie să fie recrutaţi de pe raza teritorială a judeţului Neamţ.

6.Eligibilitatea aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoană fizică care să prezinte o forma de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege;
 • solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare;
 • solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în judetul Neamţ (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române);
 • fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului;
 • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;

(2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:

 • sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;
 • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);
 • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi;
 • sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor finanţatoare.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare, o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus.

 1. Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului pot fi trimise numai prin postă sau direct la registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judetean Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod 610004, Piatra Neamţ, la Registratura instituției, parter.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

 1. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 03.09.2019, ora 10:00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 04.09.2019 – 20.09.2019.
 2. Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană, telefon 0233/212890 int.233 şi de pe site-ul institutiei www.cjneamt.ro.

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2019, sesiunea a-II-a, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 126 din 30.07.2019, Partea a VI-a.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.