DISPOZIŢIE Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin.(2) lit.a), art. 134 alin.(1) lit.a) și alin.(4), alin.(5) lit.a), art. 135 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă de îndată în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 29.02.2024ora 10:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8.

Art.2 – Proiectul de hotărâre este cuprins în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectul de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialul înscris pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic pe adresa de   e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR, Andrei CARABELEA

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 448 din 28.02.2024

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local din data de 29.02.2024

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE:
  2.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

  1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.