Primaria Piatra Neamt:

DISPOZIŢIE Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 1 lit. a) și alin. 4, alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă de îndată în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 31.08.2022ora 15:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2.064 din 30.08.2022

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 31.08.2022

I PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 329 din 17.12.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare;

– iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2022;

– iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia

II Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.