DISPOZIŢIE Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 1 lit. a) și alin. 4, alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 – Se convoacă de îndată în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 07.10.2022ora 12:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei- PRIMAR, Andrei Carabelea

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 07.10.2022

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

            1.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Bloc A1 strada Mihai Viteazu, Bloc G5 și Bloc G1 strada Grigore Ureche din Municipiul Piatra Neamț, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5- Valul renovării, axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru componenta: Bloc 12, Bd. Dacia, nr.22 din Municipiul Piatra Neamț, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5- Valul renovării, axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Bloc D9, strada Progresului nr. 127, Bloc D5, strada Progresului, nr. 142  și Bloc D13, strada Progresului, nr.137 din Municipiul Piatra Neamț, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5- Valul renovării, axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            4.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț  în cadrul proiectului Centrală electrică fotovoltaică și racord la RED” în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin intermediul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.