Primarul Municipiului Piatra Neamţ

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) și (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 28.05.2015 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

          1.HOTĂRÂRE  privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2014;

– iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

2.HOTĂRÂRE  privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamt;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

          3.HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării HCL nr.401/16.12.2014 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț pentru anul scolar 2015-2016;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

4.HOTĂRÂRE  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

5.HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 132/27.04.2006;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU

         6.HOTĂRÂRE  privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum național proprietatea statului, cu indicativele DN15 km 318+300–318+572 și DN15D km 1+000–2+041, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț;

– iniţiatori – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

         7.HOTĂRÂRE  privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum național proprietatea statului, cu indicativele DN15 km 308+860-309+350 și DN15C km 6+780–7+000, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii ;

– iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

         8.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 277/2012 și a HCL nr. 248/2012;

– iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

         9.HOTĂRÂRE privind aprobarea  listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliția locală Piatra Neamț;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

        10.HOTĂRÂRE  privind aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat  la branșamentul condominiilor;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU         

         11.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU

         12.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului anual pentru realizarea serviciului public de administrare și exploatare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamț, pentru anul 2014;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU

          13.HOTĂRÂRE  privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 550 mp situat în str. Dimitrie Ernici nr.15, în vederea construirii unei locuințe;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU

          14.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 78/31.03.2015;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU

          15.HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU

16.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea unor investiții, în domeniul public al municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU

          17.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în administrare a două centrale termice proprietatea Municipiului Piatra Neamț, către Colegiul Tehnic;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU         

18.HOTĂRÂRE  privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

    19.HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea parteneriatelor încheiate cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

20.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane juridice;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

    21.HOTĂRÂRE  privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

    22.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 46/27.02.2015;

– iniţiator – Viceprimar  Constantin TEODORESCU                                                 

   23.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în administrare a două centrale termice proprietatea Municipiului Piatra Neamț, către Școala gimnazială nr. 11;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU         

    24.HOTĂRÂRE  privind aprobarea angajamentului de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de ”Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț în perioada 2014-2020”;

– iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU         

    25.HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

    26.HOTĂRÂRE  privind achiziționarea unor utilaje și echipamente necesare desfășurării serviciului public de salubrizare din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare;

– iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

           27.HOTĂRÂRE  privind alegerea președintelui de ședință;

– iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC  

  

  1. Intrebări – Interpelări adresate executivului

 

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

 

 

  1. Primar, Secretarul Municipiului,

         VICEPRIMAR DESEMNAT,                                       Florin FECIC

                 Dragoș CHITIC

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.