Anunţul privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fond forestier proprietate publica de stat pentru producţia anului 2021

 1. Organizatorul licitaţiei: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, office@neamt.rosilva.ro;
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 10.06.2021, începând cu ora: 10.00. Licitaţia se desfăşoară respectând următoarea ordine a ocoalelor silvice astfel:

         – 10.06.2021, ora:10:00, pentru  partizile de la ocoalele silvice: Roznov, Vaduri, Tazlău, Bicaz, Brateș,Tarcău, Tg. Neamț, Varatec, Gârcina, Borca, Roman, Poiana Teiului;

In funcție de evoluția raspandirii infecției cu Coronavirus si/sau  de măsurile dispuse de către autoritățile competente, organizatorul iși rezervă dreptul de a suspenda sau anula desfașurarea licitațiilor (evenimentelor), cu anunțarea prealabilă a acestei masuri pe site-ul propriu.

 1. Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Direcţiei Silvice Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24.
 2. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu plic închis;
 3. Temeiul legal:Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor Legii nr. 46/2008 cu modificarile si completările ulterioare.
 4. Data şi ora organizării preselecţiei: 04.06.2021, incepând cu ora 09.00;
 5. Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pâna în data de 03.06.2021, ora 16:30;
 1. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile  www.rosilva.ro, neamt.rosilva.ro, www.produselepadurii.ro.
 2. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 39691,20 m3

din care pe natură de produse:

 • produse principale:   7589,42 (m3);
 • produse secundare:   17410,00 (m3);
 • produse de igienă:             0 (m3);
 • produse accidentale:  14691,78  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase:  21210,58  (m3);
 • fag:  12780,81  (m3);
 • stejari: 67,19  (m3);
 • diverse tari: 3656,92 (m3);
 • diverse moi:  1975,70 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor H.G. 715 / 2017 cu modificările și completările ulterioare, în aceeasi zi, imediat după încheierea sedintei de licitație.

 1.  10. Caietul de sarcini este disponibil  pe site-urile: rosilva.ro  si www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 25.05.2021.

Oferta se depune, în plic închis, anterior începerii şedinţei de licitaţie, pană cel târziu în data de 10.06.2021, ora 10:00, la registratura organizatorului; un operator economic, la o licitaţie, poate depune numai o ofertă şi numai un plic închis; oferta trebuie să fie în original, să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul operatorului economic.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing.Țupu Oana.

Organizator, REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA –  Directia Silvică Neamț- Director, Ing.  Valentin TĂMĂSLĂCARU

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.