ANUNŢ privind organizarea licitaţiei/negocierii  pentru  vânzarea  de lemn fasonat

 1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ NEAMȚ, cu sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, e-mail: office@neamt.rosilva.ro.
 2. Data desfăşurării şi ora de start a licitaţiei electronice:

                    – 19.12.2022, ora de start 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat administrat de ocoalele silvice Tazlau, Roznov, Vaduri,Tarcau;

20.12.2022, ora de start 1000, pentru loturile din fondul forestier de stat administrat de ocoalele  silvice  Brates, Bicaz, Poiana Teiului, Borca, Pipirig, Targu Neamt;

21.12.2022, ora de start 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat administrat de ocoalele silvice Varatec, Garcina, Roman.

Data desfăşurării şi ora inceperii negocierii: 22.12.2022, ora 1100  .

 1. Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică, disponibilă la adresa fasonatRNP.ro.
 2. Tipul licitaţiei: LICITAŢIE ELECTRONICĂ pentru vânzarea de  lemn fasonat.
 3. Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Data şi ora organizării preselecţiei 12.2022, ora 0900. La preselecţie nu participă operatorii economici.
 5. Data şi ora-limită până la care poate fi transmisă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii, se vor transmite la organizatorul licitaţiei/negocierii – Direcţia Silvică Neamț, cu sediul în sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, până la data de 09.12.2022, ora 14:00 DOAR  prin poşta electronică (la adresa office@neamt.rosilva.ro), în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

Pentru înscrierea la licitaţiA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii lor electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 1, la care se anexează documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.

ATENŢIE!!!!

Conform art. 35 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 715/2017, cu modificările şi completarile ulterioare, operatorii economici vor transmite documentaţia pentru participarea la licitaţie/negociere NUMAI prin mijloace electronice (posta electronica format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat la adresa office@neamt.rosilva.ro).

 1. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţiei/negociere pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul rosilva.ro.
 2. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere din fondul forestier proprietate publică a statului este 26906.14 m3. .
 3. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în data de 22.12.2022, ora 11:00. Procedura de negociere se regaseste in caietul de sarcini de la cap. 4.9, art. 19.
 4. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoana de contact: ing. Coșofreț Ioan.

Organizator- Directia Silvica Neamt

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.