DISPOZIŢIE

 

Pentru interzicerea desfacerii și comercializării băuturilor alcoolice în zona apropiată

stadionului ” Ceahlăul ” din Municipiul Piatra Neamț în data de 10.04.2023

 

    În temeiul prevederilor art.3, alin.(1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ” prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice ” ;

    În conformitate cu prevederile art.15,lit.(c),din Legea 60/1991(r)(a) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

 

    Având în vedere adresa nr. 3434995/06.04.2023 a Inspectoratului de Jandarmi Județean ”General de brigadă Constantin Stavăr” Neamț, înregistrată la Primăria Municipiului Piatra Neamţ cu nr.14558/07.04.2023, prin care ne aduce la cunoștinţă faptul că în data de10.04.2023 începând cu orele 13.00 pe stadionul “ Ceahlăul “ din Municipiul Piatra Neamţ se va disputa meciul de fotbal din cadrul ligii a III-a, dintre echipele :

 

A.C.S.M. Ceahlăul Piatra Neamț – C.S.M. Bacău

    Văzând referatul înregistrat cu nr.14558/10.04.2023, prin care Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propuneinterzicerea desfacerii și comercializării de băuturi alcoolice în zona apropiată stadionului “ Ceahlăul “ în data de 10.04.2023, între orele 12.00 – 15.00.

   În conformitate cu prevederile art.155, alin(1), lit d) și alin(5), lit a), art. 196, alin(1), lit b) din OUG 57/ 2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare ;

DISPUNE :

       ART.1 – Se interzice desfacerea și comercializarea de băuturi alcoolice în zona apropiată stadionului “ Ceahlăul “ în data de 10.04.2023, între orele 12.00 – 15.00.

        ART.2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Autorizări Comerciale şi Transport şi Poliţiei Locale a Municipiului Piatra Neamț, pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către agenţii economici de profil din zonă. Primar, Andrei Carabelea 

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.