DISPOZIŢIE privind  închiderea circulaţiei rutiere pe strada V.A. Urechia din Municipiul Piatra-Neamţ

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298321 din 17.08.2023 înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 33906 din 18.08.2023;

În baza Referatului înregistrat sub nr.33908  din 18.08.2023, prin care Direcția Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune închiderea circulaţiei rutiere pe strada V.A. Urechia din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea desfășurării evenimentului ”Urbea Food Fest”,

şi în conformitate cu prevederile art. 155, alin.1  lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N

ART. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe strada V.A. Urechia din Municipiul Piatra-Neamţ începând cu data de 18.08.2023 orele 18:00 până în data de 20.08.2023 orele 23:00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298321din 17.08.2023.

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de către S.C. Publiserv S.A, iar Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală a Municipiului Piatra-Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei.

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţia Locală a Municipiului Piatra-Neamţ și S.C.Publiserv S.A

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.