Drept la replică Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul   apărut în edițiile print si/sau online ale cotidianului TVMNEAMT.ro din data de 15 septembrie 2022, cu titlul “CE A MAI RĂMAS DIN CERCETARE ÎN NEAMȚ, ÎN TIMP CE MINISTERUL LUI BURDUJA ESTE OCUPAT CU DIGITALIZAREA”, autor Ionuț Corfu,  ținând cont de prevederile legale în vigoare aplicabile si a art.30 si 31 din Constituția României, INCDSB București solicită publicarea următorului

Drept la Replică

Apreciem că articolul de presă la care am solicitat  drept la replică este un punct de vedere excesiv şi  tendențios, reprezentând opinia subiectivă a autorului. Informațiile prezentate sunt nedocumentate și de natură a induce în eroare cititorii.

În fapt, Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamț  (CCB Stejarul) este o subunitate a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), fără personalitate juridică, cu sediul în Piatra Neamț.

Menționăm că INCDSB București  are un ofițer de presă şi este deschis la orice discuții cu presa,  stabilite în prealabil conform prevederilor legale în vigoare.

 • În ceea ce privește obiectele de mobilier depozitate, menționate în articol a fi prezente în data de 15 septembrie 2022 și ilustrate în fotografia din articol, realizată fără acordul INCDSB, menționăm că fotografiile au fost realizate anterior, cel mai probabil în data de 31 august 2022 (nota redactiei- fotografiile au fost făcute pe 13 septembrie la ora 8, aspect care poate fi dovedit), când au fost depozitate pentru a fi ridicate, în conformitate cu  procedura de casare anuală a INCDSB şi care au fost ridicate între timp, în data de 15 septembrie 2022, când autorul susţine că a realizat fotografiile, mobilierul uzat și scos din funcțiune nefiind în locația CCB Stejarul Piatra Neamț;
 • Cu privire la Drapelul din imagine, menționăm că acesta nu este un bun de inventar și  se înlocuiește cu ocazia primelor achiziții aprobate. Având în vedere condițiile meteorologice din această vară, deteriorarea Drapelului s-a produs într-un timp mult mai scurt față de situațiile anterioare.
 • În ceea ce privește intenția autorului de a induce în eroare publicul, prin arondarea administră a Centrului de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamț ca fiind în subordinea unor instituții sau organisme din Iași, menționăm că această susținere încalcă actul jurnalistic așa cum este prevăzut în art. 30 alin 6 şi 31 din Constituția României, jurnalistul în cauză neverificând legislația aferentă anterior publicării articolului.

Cu privire la detaliile despre personalul Centrului de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamț, comunicăm următoarele:

 • Domnul Mihail Ichim îndeplinește funcția de director de sucursală interimar la CCB Stejarul din mai 2021.
 • În cursul anului 2021, având vârste de pensionare, o parte dintre salariați s-au retras din activitate, în prezent pe ștatul de funcții şi personal al CCB Stejarul figurând 13 cercetători, activitatea administrativă fiind preluată de INCDSB București.
 • Menționăm că o parte dintre cercetătorii actualmente activi la Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamț au şi perioade în care desfășoară stagii în străinătate.
 • În conformitate cu prevederile contractuale ale proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, toate rezultatele utilizabile şi transferabile sunt incluse în rapoartele anuale de cercetare. Nu există situații în care un cercetător, care şi-a încheiat activitatea poate lăsa rezultatele nevalorificate, iar cercetătorii care sunt încă în activitate, în conformitate cu procedurile interne valorifică şi continuă dezvoltarea rezultatelor obținute. Un cercetător performant, prin definiție, își desfășoară munca cu dedicație şi implicare, neexistând un program standard şi o normă standard pentru a verifica dacă ideea cercetătorului este validă, asta implicând zile, nopți şi orare de productivitate neconvenționale.
 • Cercetătorii din Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamț sunt încadrați şi remunerați pe normă de lucru variabilă, în funcție de proiectele câștigate şi au venituri corespunzătoare gradului științific şi implicării în proiecte, salariul brut al angajaților CCB Stejarul variind între 2640-12284 lei.
 • Conform legislației aplicabile, OG. 57/2002 privind cercetarea științifica şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, institutul naţional de cercetare-dezvoltare – INCD, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României. Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. Astfel, INCD-urile nu sunt instituții publice finanțate de la bugetul de stat, activitatea de cercetare finanțându-se prin participarea la competiții de finanțare proiecte organizate la nivel național si internațional sau prin contracte economice cu terţ
 • Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, CCB Stejarul, neavând personalitate juridică nu a fost/nu este eligibilă pentru a contracta credite bancare, linia de credit fiind asumată de INCDSB București, care a gestionat problemele financiare ale subunității. Orice solicitare de achiziție venită din partea oricărui compartiment sau subunitate, a fost soluționată în termen de  15 zile, în conformitate cu procedurile INCDSB.
 • Menținerea condițiilor de funcționalitate a echipamentelor este asigurată în toate subunitățile INCDSB. Cheltuielile cu utilități ale CCB Stejarul sunt operate de serviciul economic al INCDSB București, neexistând posibilitatea implicării la nivel personal a cercetătorilor, oricare ar fi aceștia
 • Întreținerea clădirii Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamț se realizează din cheltuielile indirecte ale proiectelor implementate in INCDSB .
 • INCDSB a solicitat conform procedurilor, direcției de specialitate a ministerului coordonator investiții pentru reparaţiile clădirii CCB Stejarul, acestea neputând fi alocate şi din cauza litigiilor existente asupra proprietății clădirii. Acesta este şi motivul pentru care clădirea nu a putut fi inclusă în proiectul depus de INCDSB pentru finanțarea din PNRR, Valul Renovării.
 • În ceea ce privește ipotetica problemă de salubritate, menționam că există un contract (nr 6966 din 01.06.2021) pentru servicii de salubritate la CCB Stejarul. Toate substanțele metalice şi nemetalice existente la INCDSB (în toate subunitățile) sunt inventariate, iar cele care au depășit termenul de utilizare, precum şi compușii care în conformitate cu directivele europene nu mai pot fi utilizați sunt neutralizate conform procedurilor interne, bine stabilite, existând campanii de neutralizare periodice, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi în cooperare cu organele/instituțiile de specialitate.
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.