*În cazul în care, la verificarea prin sondaj a înregistrărilor video din timpul Evaluării, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă

Elevii claselor a VIII-a din județul Neamț trebuie să știe că Ministerul Educației a emis, deja, Ordinul privind Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții de gimnaziu, în anul școlar 2015-2016. Pentru a nu mai exista probleme de tipul celor apărute în sesiunea anterioară, normele din acest an le interzic și cadrelor didactice nominalizate ca asistenți intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic ori o pungă, împreună cu o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

Dascăli de la alte școli

Potrivit noului Ordin al MEN, nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate. În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ. Comisiile județene de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot decide suspendarea organizării evaluării naționale în unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.

Referitor la procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

La fel ca și în anii trecuți, comisiile județene de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Nota 1 pentru fraudă

În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.  Dacă în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Potrivit noilor norme, candidatul major și părinții ori reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea copilului numai după afișarea rezultatelor finale după contestații, iar  la vizualizarea lucrării, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte ori de reprezentantul legal. De menționat faptul că solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea sau modificarea notelor acordate lucrării. Cu excepția candidatului sau a părinților ori a reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea doar membrii comisiei județene de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia.

Geanina NICORESCU

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.