Fostul inspector școlar general, Mihai Obreja, a reactionat la declaratiile Florentinei Moise, șefa ISJ Neamt, care a spus joia trecuta intr-o conferinta de presa ca la preluarea functiei pe 27 aprilie, a descoperit probleme financiare grave la Inspectoratul Scolar. ”Dacă vrea să găsească vinovați, Florentina Luca-Moise, inspectorul școlar general, să-i caute printre colegii ei de la PSD”, transmite Obreja intr-un comunicat de presa. ”Am urmărit cu maxim interes prima conferință de presă a inspectorului general  școlar, Florentina Luca-Moise, cu speranța că va pune accent pe calendarul viitor imediat din învățământul școlar preuniversitar, ținând cont că acesta presupune atât mișcări ale personalului didactic, cât și examene extrem de importante pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a. Din păcate, în loc să reiasă preocuparea pentru creșterea calității actului educațional în județul Neamț, am reținut doar apetența pentru controale și audituri, vinovății și așa-zise soluții salvatoare.

Chiar și așa, ne bucură preocuparea doamnei inspector general pentru respectarea legalității, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să arate cu degetul înspre proprii colegi de partid, cei care au condus Inspectoratul Școlar Județean Neamț în perioada 2012 – 2020. Căci despre asta este vorba.

Primul audit, desfășurat ad-hoc, a scos în evidență mai multe nereguli în angajarea cu personal nedidactic și didactic auxiliar la Seminarul ”Veniamin Costachi” Neamț, din perioada 2012 – 2020, în ultimii 5 ani, Seminarul fiind condus de soțul fostului inspector general, Elena Laiu. Atunci au fost operate angajări masive, cu neîncadrarea în normativele de personal. O situație similară a fost descoperită și la Liceul cu Program Sportiv, din Roman, unde, de această dată, angajările peste nevoile reale s-au făcut cu largul concurs al fostului inspector general, Viorel Stan, colaborator dovedit al Securității și trimis în judecată pentru corupție, inclusiv pentru fapte ce au legătură cu Liceul cu Program Sportiv, din Roman. Anterior auditului, în anul 2021, Mihai Obreja a monitorizat situația și a dispus, în calitate de inspector general, reducerea a 37 de posturi de la cele două unități de învățământ vizate. În anii 2021-2022, în stare de alertă, câteva zeci de posturi din fila de normare aprobată de ME nu au fost repartizate către școli tocmai în scopul de a nu pune presiune pe buget calculat în baza costului standard/elev; în consecință, problemele financiare existente la ISJ Neamț provin din perioada anterioară anului 2020.

Al doilea audit a avut caracter de ”regularitate” și s-a desfășurat în 14 județe, printre care și județul Neamț, fiind vizată aceeași perioadă 2019 – 2021. Și de această dată au fost identificate mai multe nereguli provenite de dinainte de 2020 referitoare la angajarea personalului didactic auxiliar și nedidactic în unele unități de învățământ, responsabilitatea în organizarea concursurilor fiind în sarcina unităților școlare auditate.

Inspectorul general, Mihai Obreja, avea obligația să ducă la îndeplinire recomandările Echipei de audit a Misiunii ME formulate în Raportul final prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiune cu termene și responsabilități clare. Încetarea mandatului și înlocuirea acestuia cu Florentina Luca-Moise a făcut imposibilă aplicarea recomandărilor, necontestate de altfel, tocmai pentru caracterul lor obiectiv.

Ne declarăm indignați de poziția afișată de doamna Florentina Luca-Moise, care își începe mandatul cu acuze și suspiciuni la adresa ultimei conduceri a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, fără să realizeze că vinovații sunt cei care au practicat supra normarea și trebuie căutați în curtea colegilor de partid, la PSD. Catalogăm declarațiile doamnei Luca-Moise ca o delațiune publică împotriva propriilor colegi și ne întrebăm dacă nu cumva asistăm la o reglare de conturi pe care doamna Moise, de la înălțimea acestei funcții, o inițiază cu bună știință. Pe de altă parte, poziția doamnei Florentina Luca-Moise, de așa-zis salvator al cadrelor didactice și personalului auxiliar din învățământul preuniversitar nemțean, intră în contradicție evidentă cu aceea a reprezentanților Ministerului Educației, a ministrului Sorin Câmpeanu.

Considerăm că preocupările inspectorului general trebuie să se axeze exclusiv pe creșterea calității actului educațional în județul Neamț și nu pe declarații politice susținute chiar din sediul ISJ și pe vendete personale. Înțelegem și stângăciile de debut ale doamnei Luca-Moise pe poziția administrativă cea mai înaltă din sistemul de învățământ la nivel județean. Cu toate acestea, ne declarăm încrezători că oportunitatea care i s-a oferit de a aplica planurile de acțiune urmare a misiunilor de audit va fi valorificată optim în sensul încadrării cheltuielilor salariale în bugetul calculat pe baza costului standard.

Nu în ultimul rând, așteptăm de la inspectorul școlar general performanță”, se arata in comunicatul semnat de Prof. Mihai Obreja, fost inspector general, Prof. Dana Păiuș, inspector general adjunct si Prof. Cătălin Bălțătescu, inspector general adjunct.

Intre timp, ISJ Neamt a transmis detalii legate de declaratiile Florentinei Moise:

1.Nerespectarea normativelor de personal pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din unele unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Neamț.

La un număr de 62 de unități de învățământ s-a constatat că a fost încadrat personal didactic auxiliar și personal nedidactic cu depășirea normativelor de personal transmise de către Ministerul Educației Naționale, conform Notificării nr.44990/28.12.1999 privind normativele de personal didactic auxiliar și de personal de administrație din învățământul preuniversitar salarizat de la bugetul de stat.

2.Nu există aprobarea consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru încadrarea în regim de plată cu ora pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate, pentru personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar (director, director adjunct).

Echipa de audit a constatat că lipsește solicitarea din partea personalului de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, conform hotărârii consiliului de administrație a inspectoratului școlar pentru încadrarea în regim de plată cu ora pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate pentru personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar.

3.Nerespectarea cadrului legal, normativ și procedural ce reglementează salariile de bază pentru personalul de conducere din învățământul preuniversitar de stat, precum și modul în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef.

Echipa de audit a verificat în programul de salarizare EduSal dacă au fost actualizate datele referitoare la numărul de elevi și tipul de unitate în secțiunea „detalii generale școală” cu datele aferente la începutul anului școlar, constatând că nu au fost stabilite corect categoria unităților de învățământ preuniversitar de stat, la unitățile de învățământ enumerate anexa nr.1 la FIAP-ul nr.3.

4.Nerespectarea cadrului legal, normativ și procedural în ceea ce privește exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, conform Ordinului M.F.P. nr.923/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Echipa de audit a verificat dosarele cu documentele referitoare la desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu la toate unitățile de învățământ preuniversitare din județul Neamț și a constatat că :

– persoanele desemnate prin decizia directorilor unităților de învățământ pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, nu au acordul Inspectoratului Școlar Județean Neamț în calitate de entitate publică ierarhic superioară.

5.Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, la încetarea contractului individual de muncă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, s-a făcut fără verificarea I.S.J. Neamț /Compartimentul de audit și fără aprobarea inspectorului școlar general.

Echipa de auditori a procedat la verificarea următoarelor situații/documente:

– Situația proceselor verbale întocmite de Compartimentul Audit din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț în vederea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat pentru anii 2020 și 2021-situație întocmită de către auditorul de la I.S.J. Neamț.

– Raport extras din EduSal denumit Raport nominal compensare în bani concediu de odihnă pentru anul 2020, respectiv 2021.

6.Inspectoratul Școlar Județean Neamț nu a întocmit procese verbale de verificare/control/audit, din care să reiasă numărul de zile, sumele, motivele neefectuării concediului de odihnă, aspecte care nu au fost verificate nici de către auditor și nici de către angajata Compartimentului Salarizare. Potrivit Situației personalului didactic auxiliar și nedidactic care a beneficiat de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat(anexa nr.2), în perioada verificată, 29 de salariați au beneficiat de 474 de zile în sumă de 100.529 lei.

Necunoașterea/interpretarea eronată a reglementărilor legale în domeniu.

7..Unitățile de învățământ au organizat concursuri de ocupare pentru posturile vacante aferente personalului didactic auxiliar și nedidactic fără avizul favorabil al Inspectoratului Școlar județean Neamț. S-au constatat situații când posturile au fost ocupate fără concurs. În anul 2020 promovările personalului auxiliar și nedidactic, au fost efectuate fără avizul favorabil al Inspectoratului Județean Neamț.

Declaratiile Florentinei Moise in conferinta de presa de pe 12 mai, in articolul de mai jos:

Forentina Moise, declarații despre situația financiară gravă găsită la preluarea Inspectoratului Școlar Neamț

Ionut CORFU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.