Comunicat de presă- ISJ Neamț: În vederea deschiderii Creșei cu sediul în cartierul Speranța, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a întreprins următoarele:

  1. A solicitat Ministerului Educației suplimentarea planului de școlarizare la învățământul antepreșcolar și ca urmare a aprobării primite, a suplimentat planul de școlarizare pentru Creșa Piatra-Neamț cu două grupe mari (total 40 de locuri).
  2. Domnul director Cira Constantin la ISJ Neamț, a depus spre avizare, cererea și fișa tip pentru extinderea activității Creșei Piatra-Neamț într-un nou sediu, înregistrată cu nr. 10977/7.08.2023. După avizare de către inspectoratul școlar, documentele au fost trimise la ARACIP unde au fost înregistrate cu nr 10370/13.09.2023. Unitatea de învățământ a demarat și procedura de înscriere în Registrul National al furnizorilor de educație timpurie.
  3. Ca urmare a adeverinței ARACIP nr. 10701/25.09.2023, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu nr. 13334/26.09.2023, privind includerea în Registrul național al furnizorilor de educație antepreșcolară acreditați începând cu data de 09.2023, a Creșei Piatra Neamț și a structurilor acesteia, inclusiv Creşa Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle”, cu sediul în str. Aleea Tineretului, nr. 7, inspectoratul școlar a emis avizul conform pentru modificarea HCL nr. 360/22.12.2022 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, prin adăugarea Creşei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” cu sediul în str. Aleea Tineretului, nr. 7, ca structură arondată Creşei Piatra-Neamţ în reţeaua şcolară a municipiului Piatra-Neamț.

La această dată, procedura ARACIP a trebuit reluată în vederea schimbării sediului Creşei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” din str. Aleea Tineretului, nr. 7, în str. Izvoare 151J, conform HCL nr. 251/20.09.2023.

Inspectoratul școlar a întocmit un raport de monitorizare și control în vederea schimbării sediului social al Creșei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” cu numărul 13137/21.09.2023.

După ce ARACIP va aproba schimbarea sediului unității, se va emite aviz conform pentru schimbarea adresei  în rețeaua unităților de învățământ a municipiului Piatra-Neamț.

  1. A publicat lista posturilor libere de educator-puiericultor, în vederea organizării unui concurs pentru ocuparea acestor posturi la nivelul unității de învățământ.

          Îmi exprim regretul că, nici la această dată, Primăria Piatra Neamț nu a înțeles faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, deschiderea unei noi unități de învățământ, extinderea activității în noi spații sau modificarea sediului social se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP și apoi se operează în rețeaua școlară. (Inspector şcolar general, Prof. Florentina LUCA-MOISE)

I.C.

Primăria P. Neamț: Directorul Creșei Piatra-Neamț le refuză copiilor accesul în creșa din Speranța

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.