Au fost scoase la concurs 300 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” din Boldești, anunță ISU Neamț într-un comunicat de presă

Calendarul de admitere este următorul:

 • 18 octombrie – 05 noiembrie 2023 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) depunerea cererii de înscriere doar în format electronic, la adresa de e-mail: resurse.umane@ijsunt.ro;
 • 24 noiembrie 2023 – termenul pentru depunerea documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare și termenul până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică;
 • 07 – 13 decembrie 2023 – evaluarea performanțelor fizice, conform planificării;
 • 16 decembrie 2023 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor;
 • 20 decembrie – 25 ianuarie 2024 – examinarea medicală. La această probă vor participa doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
 • 02 februarie 2024 – termen de afișare a rezulattelor finale pe site-ul unității de învățământ.

Informații suplimentare:

https://scoaladepompieri.ro/admitere.htm

http://www.ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00 de la Serviciul Resurse Umane la nr. de telefon:

 • 0748038509
 • 0233216816,
 • 0233216815,

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:

 • Condiții legale de recrutare:
 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

b.) Criterii specifice:

 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

PROBE DE CONCURS

Probele de concurs se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești.

a.) Proba de evaluare a performanțelor fizice

 • Se susține în perioada 07 – 13 decembrie 2023 la sediul școlii, conform planificării.
 • Evaluarea performanțelor fizice se va susține prin parcurgerea traseului practice-aplicativ prevăzut în Anexa 3^2 la O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

b.) Proba de evaluare a cunoștințelor

 • Se susține în data de 16 decembrie 2023, la sediul școlii, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice și constă în susținerea unui test grilă la disciplina – matematică.

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești și pe site-ul instituției de învățământ (scoaladepompieri.ro/admitere.htm), în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se depun exclusiv on-line de către candidați, la adresa de e-mail a Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești (office@scoaladepompieri.ro), în termen de 24 ore de la afișarea „Listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs” și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere.

Candidaţii pot contesta:

 • erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate în afara tematicii și bibliografiei de concurs ori greșit formulate/care se repetă;
 • rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
 • înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;
 • locul ocupat eronat, pe „Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs”.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul oficial al școlii.

c.) Examinarea medicală

 • Se realizează în perioada 20 decembrie – 25 ianuarie 2024 conform planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
 • Unitatea de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Rezultatele finale se afișează pe site-ul oficial al școlii până pe data de 02 februarie 2024.

I.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.