Deputata PNL de Neamt, Mara Calista explica importanta PNRR, dupa ce acesta a fost aprobat de Comisia Europeana, punctand fiecare din cele 6 piloane pe care este structurat Planul de redresare și reziliență al României. ”Mi se pare esențial ca fiecare dintre noi să realizăm cât de important este ca în perioada următoare să ne concentrăm pe acțiuni concrete pentru punerea în aplicare a PNRR. Dincolo de ”vuietul” zilei realitatea este următoarea: trebuie să fim responsabili, că acum punem umărul la definirea viitorului copiilor noștri.

Planul de redresare și reziliență al României – PNRR – a fost aprobat de Comisia Europeană. România va primi din partea UE granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

Planul României include un set amplu de reforme și investiții care se consolidează reciproc și care contribuie la abordarea eficace a tuturor provocărilor economice și sociale evidențiate în recomandările specifice adresate României sau a unei părți semnificative a acestora.

Ca urmare a reformelor și a investițiilor din domeniul educației incluse în plan, reziliența socială ar trebui să crească. Datorită forței de muncă bine calificate și reducerii părăsirii timpurii a școlii, economia ar trebui să devină mai rezilientă la șocurile viitoare, iar populația, mai adaptabilă la modelele economice în schimbare.

Mi se pare extrem de important că datorită finanțării din PNRR România va beneficia de pe urma sporirii nivelului de acoperire și a gradului de adecvare ale asistenței sociale care ar rezulta din implementarea reformei venitului minim de incluziune inițiată în 2016. România ar trebui, de asemenea, să asigure disponibilitatea soluțiilor în materie de locuințe sociale și care oferă protecție și a serviciilor conexe pentru grupurile vulnerabile și să garanteze accesul lucrătorilor atipici la drepturi de securitate socială.

Planul de redresare și reziliență al României vizează să sprijine redresarea sa socioeconomică și dezvoltarea sa pe termen lung după pandemia de COVID-19. Acesta vizează, de asemenea, să sporească potențialul de creștere, abordând totodată provocările mai vechi care au rămas nesoluționate.

Reformele și investițiile sunt structurate în jurul a șase piloni:

i) tranziția verde, ii) transformarea digitală, iii) creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, iv) coeziunea socială și teritorială, v) sănătatea și reziliența economică și socială și vi) noua generație.

Pilonul „Sănătate și reziliență economică și socială” acoperă o gamă largă de măsuri, inclusiv privind sănătatea, aspectele sociale și administrația publică. Mai concret, acesta se axează pe măsuri care vizează sporirea accesului la servicii de sănătate pentru persoanele vulnerabile, dezvoltarea componentei de asistență medicală ambulatorie și îmbunătățirea calității asistenței medicale, precum și modernizarea infrastructurii de sănătate. În ceea ce privește aspectele sociale, obiectivul este de a institui un nou cadru de reglementare aplicabil familiilor care trăiesc în sărăcie cu copii aflați în întreținere, persoanelor în vârstă și adulților cu dizabilități. Acest pilon include, de asemenea, operaționalizarea venitului minim de incluziune și a unui sistem de tichete de muncă pentru formalizarea muncii casnice. În ceea ce privește administrația publică, pilonul include o gamă largă de reforme și investiții menite să îmbunătățească guvernanța prin intermediul unui sistem decizional predictibil, fundamentat și participativ, format din funcționari publici profesioniști și prin intermediul unor sisteme judiciare și anticorupție mai eficiente. În fine, pilonul abordează, de asemenea, guvernanța și eficiența întreprinderilor de stat.

Pilonul „Noua generație” vizează facilitarea investițiilor la scară largă, sprijinite de reforme adaptate, în sistemul de educație și formare, în vederea îmbunătățirii calității, echității și relevanței sale pe piața forței de muncă. Investițiile vor fi sprijinite prin reforme care să instituie cadrele juridice adecvate pentru ca investițiile să fie implementate în mod corespunzător. Reformele-cheie se axează pe îmbunătățirea educației și îngrijirii timpurii, pe reducerea părăsirii timpurii a școlii, pe crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul dual și pe digitalizarea educației și formării. Acest pilon vizează, de asemenea, îmbunătățirea standardelor de siguranță și de calitate care să respecte mediul la toate nivelurile de educație.

Acestea sunt câteva aspecte esențiale care ar rezolva o serie de probleme, pe care atât eu, cât și colegii parlamentari am încercat să le rezolvăm prin activitatea noastră. Prin PNRR vom avea resursele necesare să le ducem la bun sfârșit”, transmite Mara Calista.

I.C.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.