COMUNA BORCA, cu sediul în sat Borca, județul Neamț, CIF 2614139, tel./fax: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro, adresă internet: www.primariaborca.ro, reprezentată prin Primar, d-nul Petrică Ruscanu

OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ:

Nr.

crt.

Lot pășune Aparține

trupului de pășune

Suprafață

ha

 

Destinația

(vaci, oi,

capre)

1. Obcina Rea BĂIŞESCU 61,26 vaci, oi, capre
2. Obcina Rea N BĂIŞESCU 7,60 vaci, oi, capre
3. Paltinu BĂIŞESCU 125,91 vaci, oi, capre
4 Paltinu N BĂIŞESCU 10 vaci, oi, capre
5. Goia BĂIŞESCU 61,95 vaci, oi, capre
6. Goia N BĂIŞESCU 24,93 vaci, oi, capre
7. Stânișoara STÂNIŞOARA I

STÂNIŞOARA II

27,38 vaci, oi, capre
8. Târșosu TÂRŞOSU 44,65 vaci, oi, capre
9. Târșosu N TÂRŞOSU 12,87 vaci, oi, capre
10. Arșita

Ungurului

ARŞIŢA UNGURULUI I

ARŞIŢA UNGURULUI II

        76,56 vaci, oi, capre
11. Arșita

Ungurului N

ARŞIŢA UNGURULUI I

ARŞIŢA UNGURULUI II

22,2 vaci, oi, capre
12. Cocoziș COCOZIȘ 9,1 vaci, oi, capre
13. Cerbu CERBU 10.35 vaci, oi, capre
14. Runc Sabasa –

Pr. Pântei

    RUNC SABASA –

PR.PÂNTEI

11,07 vaci, oi, capre
15. Runc Sabasa –

Pr. Pântei N

RUNC SABASA –

PR.PÂNTEI

7,33 vaci, oi, capre
16. Pârâul Pântei PÂRÂUL PÂNTEI I

PÂRÂUL PÂNTEI II

39,92 vaci, oi, capre
17. Pârâul Pântei N PÂRÂUL PÂNTEI I

PÂRÂUL PÂNTEI II

13,39 vaci, oi, capre
18. Runc Soci RUNC SOCI 87,98 vaci, oi, capre
19. Arsuri Borca ARSURI BORCA 40,75 vaci, oi, capre
20. Arsuri Borca N ARSURI BORCA 11,67 vaci, oi, capre
21. Gura Plaiului Șes BUDACU-CRISTIȘOR 60 vaci, oi, capre
22. Gura Plaiului BUDACU-CRISTIȘOR 60,59 vaci, oi, capre
23. Gura Plaiului N BUDACU-CRISTIȘOR 20,55 vaci, oi, capre
24. Piciorul Stânei BUDACU-CRISTIȘOR 101,41 vaci, oi, capre
25.      Piciorul Stânei N BUDACU-CRISTIȘOR 40,64 vaci, oi, capre
26. Coasta Borcuței BUDACU-CRISTIȘOR 25,4 vaci, oi, capre
27. Coasta Borcuței N BUDACU-CRISTIȘOR 58,27 vaci, oi, capre
28. Dosu Muntelui DOSU MUNTELUI

GĂINA

58,85 vaci, oi, capre
29. Dosu Muntelui N DOSU MUNTELUI

GĂINA

8,16 vaci, oi, capre
30. Secu SECU

GĂINA

35,86 vaci, oi, capre
31.

 

Secu N SECU

GĂINA

58,35 vaci, oi, capre
32. Borca sat

 

GĂINA

 

10,95

 

vaci, oi, capre

 

33. Borca sat N

 

GĂINA 14,69 vaci, oi, capre
34. Poiana Borcii POIANA BORCII II

POIANA BORCII III

35,62 vaci, oi, capre
35. Smizi Mădei SMIZI MĂDEI 164,43 vaci, oi, capre
36. Smizi Mădei N SMIZI MĂDEI 8,29 vaci, oi, capre
37. Runc Mădei RUNC MĂDEI 16,84 vaci, oi, capre
38. Lunca Gâștii LUNCA GÂŞTII 12,21 vaci, oi, capre
39. Pietroasa-

Puciosu

PIETROASA – PUCIOSU 7,2 vaci, oi, capre
40. Pietroasa PIETROASA 84,85 vaci, oi, capre
41. Pietroasa N PIETROASA 23,46 vaci, oi, capre
42. Gherghea II GHERGHEA

PR. FRĂSINII

34,45 vaci, oi, capre
43. Gherghea II N GHERGHEA

PR. FRĂSINII

12,11 vaci, oi, capre
44. Arșița Puciosu GHERGHEA 15,88 vaci, oi, capre
45. Arșița Puciosu N GHERGHEA 5,73 vaci, oi, capre
46. Nigovanu NIGOVANU-VĂCĂRIA 72,28 vaci, oi, capre
47. Nigovanu N NIGOVANU-VĂCĂRIA 21,36 vaci, oi, capre
48. Hăciugosu NIGOVANU-VĂCĂRIA 29,73 vaci, oi, capre
49. Slopățu SLOPĂŢU 39,93 vaci, oi, capre
50. Stigioara GĂINA 37,62 vaci, oi, capre
51. Stigioara N GĂINA 19,21 vaci, oi, capre
52. Țâfla ȚÂFLA         35,82 vaci, oi, capre
TOTAL 1.937,61  ha

 

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentația de atribuire pe suport hârtie sau pe suport magnetic, CD de la Compartimentul juridic, telefon: 0233.268.005,    e-mail: contact@primariaborca.ro, în baza cererii scrise, în care să se menționeze suportul dorit: pe hârtie sau CD – 100 lei;

taxa de participare – 200 lei

garanție de participare –  5% din prețul de pornire pentru fiecare lot de pășune (200 lei x nr. ha aferent lotului de pășune x 5%)

Achitarea tuturor taxelor de participare la licitație se face în numerar la casieria Primăriei Comunei Borca, sat Borca, fie prin ordin de plată, în contul RO53TREZ49421180250XXXXX. În măsura în care achitarea se face prin ordin de plată, plata trebuie făcută cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data licitației.

Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări privind documentaţia de participare: 22.03.2021, ora 14.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 30.03.2021 ora  14.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Borca, sat Borca, comuna Borca, județul Neamț, registratură.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar pentru fiecare lot de pășune solicitat.

Data  și  locul  la  care  se  va  desfășura  ședinţa  publică  de  deschidere  a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a plicurilor cu documentația depusă și licitația publică cu strigare se va desfășura în data de 31.03.2021, ora 09:30  în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Borca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței: Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Neamț, care poate fi sesizat în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

tvmneamt.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.