Primăria Borca- Anunț de participare finanțare nerambursabilă pentru domeniul ,,Activități sportive”

Comuna Borca, str. Primăriei, nr. 6, loc. Borca, județul Neamț, cod fiscal 2614139, telefon, fax: 0233.268.005, email: contact@primariaborca.ro, reprezentată prin Petrică Ruscanu, având funcţia de Primar, invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul ,,Activități sportive”.

Ghidul solicitantului precum și anexele acestuia se regăsesc pe site-ul instituției, la adresa www.primariaborca.ro, în secțiunea ,,Finanțări nerambursabile”.

Obiectivul general al Programului este consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin susținerea activităților sportive.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

-Stimularea acţiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiţii sportive, campionate etc.)

– Încurajarea participării tinerilor la activitati sportive, activități de recreere ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii.

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 50.000 lei, defalcată astfel:

  1. Sportul de performanță: 30.000 lei
  2. Sportul pentru toți: 20.000 lei.

Valoarea maximă acordată prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

Durata proiectelor: anul 2023.

Localizare: Grupul tinta trebuie sa fie recrutat de pe raza teritorială a Comunei Borca.

Eligibilitatea aplicanţilor: conform ghidului solicitantului.

Documentele de eligibilitate ale proiectului  se depun în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Comuna Borca, str. Primăriei, nr. 6, loc. Borca, județul Neamț – Primăria, registratură, conform ghidului solicitantului care poate fi consultat pe pagina de internet a autorității contractante.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 10.05.2023, ora 12:00.

Comuna Borca accelerează aplicarea procedurii de selecție de proiecte în baza art. 20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, motivat de necesitatea repetării procedurii de selecție conform art. 14 alin. (1) și (2) din același act normativ.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare  în perioada  11.05.2023 – 16.05.2023.

Informații  se pot obţine la telefon: 0233.268.005, Compartiment Juridic.

Notă: Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 40 din 02.03.2023,  Partea a VI-a.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.