Primaria Borca, anunt licitatie 5 loturi de pasune:

OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ:

Nr.

Crt.

Lot pășune Aparține

trupului de pășune

Suprafață

ha

 

Destinația

(vaci, oi,

capre)

1 Târșosu TÂRŞOSU 44,65 vaci, oi, capre
2 Cerbu CERBU 10.35 vaci, oi, capre
3 Runc Sabasa –

Pr. Pântei

    RUNC SABASA –

PR.PÂNTEI

11,07 vaci, oi, capre
4 Pârâul Pântei PÂRÂUL PÂNTEI I

PÂRÂUL PÂNTEI II

39,92 vaci, oi, capre
5 Pietroasa PIETROASA 84,85 vaci, oi, capre
L                                                                    TOTAL 190,84  ha

 

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentația de atribuire pe suport hârtie sau pe suport magnetic, CD de la Compartimentul juridic, telefon: 0233.268.005,    e-mail: contact@primariaborca.ro, în baza cererii scrise, în care să se menționeze suportul dorit: pe hârtie sau CD – 100 lei;

taxa de participare – 200 lei

garanție de participare –  5% din prețul de pornire pentru fiecare lot de pășune (200 lei x nr. ha aferent lotului de pășune x 5%)

Achitarea tuturor taxelor de participare la licitație se face în numerar la casieria Primăriei Comunei Borca, sat Borca, fie prin ordin de plată, în contul RO53TREZ49421180250XXXXX. În măsura în care achitarea se face prin ordin de plată, plata trebuie făcută cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data licitației.

Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări privind documentaţia de participare: 17.05.2021, ora 14.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 24.05.2021 ora  14.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Borca, sat Borca, comuna Borca, județul Neamț, registratură.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar pentru fiecare lot de pășune solicitat.

Data  și  locul  la  care  se  va  desfășura  ședinţa  publică  de  deschidere  a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a plicurilor cu documentația depusă și licitația publică cu strigare se va desfășura în data de 25.05.2021, ora 11,00  în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Borca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței: Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Neamț, care poate fi sesizat în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

tvmneamt.ro

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.