Primaria Borca, anunt licitatie pășuni:

OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ:

Nr.

crt.

Lot pășune Aparține

trupului de pășune

Suprafață

ha

 

Destinația

(vaci, oi,

capre)

1. Obcina Rea N BĂIŞESCU 7,60 vaci, oi, capre
2. Paltinu N BĂIŞESCU 10 vaci, oi, capre
3. Goia N BĂIŞESCU 24,93 vaci, oi, capre
4. Târșosu N TÂRŞOSU 12,87 vaci, oi, capre
5. Arșita

Ungurului N

ARŞIŢA UNGURULUI I

ARŞIŢA UNGURULUI II

22,2 vaci, oi, capre
6. Runc Sabasa –

Pr. Pântei N

RUNC SABASA –

PR.PÂNTEI

7,33 vaci, oi, capre
7. Pârâul Pântei N PÂRÂUL PÂNTEI I

PÂRÂUL PÂNTEI II

13,39 vaci, oi, capre
8. Arsuri Borca N ARSURI BORCA 11,67 vaci, oi, capre
9. Gura Plaiului N BUDACU-CRISTIȘOR 20,55 vaci, oi, capre
10.      Piciorul Stânei N BUDACU-CRISTIȘOR 40,64 vaci, oi, capre
11. Coasta Borcuței N BUDACU-CRISTIȘOR 58,27 vaci, oi, capre
12. Dosu Muntelui N DOSU MUNTELUI

GĂINA

8,16 vaci, oi, capre
13. Secu SECU

GĂINA

35,86 vaci, oi, capre
14. Secu N SECU

GĂINA

58,35 vaci, oi, capre
15. Borca sat N

 

GĂINA 14,69 vaci, oi, capre
16. Smizi Mădei N SMIZI MĂDEI 8,29 vaci, oi, capre
17. Pietroasa-

Puciosu

PIETROASA – PUCIOSU 7,2 vaci, oi, capre
18. Pietroasa N PIETROASA 23,46 vaci, oi, capre
19. Gherghea II N GHERGHEA

PR. FRĂSINII

12,11 vaci, oi, capre
20. Arșița Puciosu N GHERGHEA 5,73 vaci, oi, capre
21. Nigovanu N NIGOVANU-VĂCĂRIA 21,36 vaci, oi, capre
22. Stigioara N GĂINA 19,21 vaci, oi, capre
                                                                     TOTAL     443,87   ha

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentația de atribuire pe suport hârtie sau pe suport magnetic, CD de la Compartimentul juridic, telefon: 0233.268.005,    e-mail: contact@primariaborca.ro, în baza cererii scrise, în care să se menționeze suportul dorit: pe hârtie sau CD – 100 lei;

taxa de participare – 200 lei, garanție de participare –  5% din prețul de pornire pentru fiecare lot de pășune (200 lei x nr. ha aferent lotului de pășune x 5%)

Achitarea tuturor taxelor de participare la licitație se face în numerar la casieria Primăriei Comunei Borca, sat Borca, fie prin ordin de plată, în contul RO53TREZ49421180250XXXXX. În măsura în care achitarea se face prin ordin de plată, plata trebuie făcută cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data licitației.

Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări privind documentaţia de participare: 04.05.2021, ora 14.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021 ora  14.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Borca, sat Borca, comuna Borca, județul Neamț, registratură.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar pentru fiecare lot de pășune solicitat.

Data  și  locul  la  care  se  va  desfășura  ședinţa  publică  de  deschidere  a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a plicurilor cu documentația depusă și licitația publică cu strigare se va desfășura în data de 13.05.2021, ora 11:00  în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Borca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței: Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Neamț, care poate fi sesizat în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

tvmneamt.ro

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.