Primăria Borca: ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

COMUNA BORCA, cu sediul în satul Borca, str. Primăriei, nr. 6, cod fiscal 2614139, telefon/fax: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro, organizează în data de 12.06.2023, ora 11:00, licitație publică pentru concesionarea a două suprafețe de teren, proprietate privată a Comunei Borca.

  1. Informații generale privind concedentul:

COMUNA BORCA, cu sediul în satul Borca, str. Primăriei, nr. 6, cod fiscal 2614139, telefon/fax: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro , persoană de contact: Amariei Lenuța.

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii:

2.1. Teren intravilan situat în sat Sabasa, în suprafață de 1.418  mp, număr cadastral 51710, solicitat pentru amenajare platformă debitare material lemnos și depozit de cherestea;

2.2. Teren intravilan situat în sat Sabasa, în suprafață de 1.632 mp, număr cadastral 52317, solicitat pentru construire depozit material lemnos și garaj auto.

  1. Informații privind documentația de atribuire:

Documentația de atribuire se poate obține, contra-cost, în baza unei cereri scrise, de la Compartimentul Achiziții Publice și Implementare Proiecte. Costul documentației de atribuire este de 50 de lei și se achită la casieria instituției sau în contul nr. RO53TREZ49421180250XXXXX deschis la Trezoreria Bicaz, județul Neamț.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  09.06.2023, ora 12:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.06.2023, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Borca, județul Neamț, registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se vor depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, cu respectarea specificațiilor din documentația de atribuire.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

16.06.2023, ora 11:00,  sala de ședințe a Consiliului Local – Primăria Comunei Borca.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Neamț, Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, cu sediul în Bdul. Republicii, nr. 16, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, telefon: 0233.212.294, fax: 0233.235.655, email: tr-neamt-scomerciala@just.ro.

Termenele pentru sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.05.2023
anunt

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.