Primăria Piatra Neamț: În atenția agenților economici care își desfășoară activitatea în Piatra-Neamț: modificări privind obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 307/26.10.2023 au fost aprobate modificările și completările la Regulamentul privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exerciţiului comercial, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/servicii/alimentaţie publică/alte activități recreative și distractive, în municipiul Piatra-Neamț. În continuare vă prezentăm cele mai importante modificări:

  • acordurile emise în baza prevederilor Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a acordului pentru deschiderea exercițiului comercial, aprobat prin HCL nr. 382/09.12.2015 pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț/servicii/alimentație publică în Municipiul Piatra-Neamț, își păstrează valabilitatea încă 60 de zile după aprobarea noului regulament, până la data de 04.01.2024, timp în care agenții economici au obligația solicitării unor noi acorduri în temeiul prezentelor prevederi;
  • operatorii economici de pe raza Municipiului Piatra-Neamţ sunt verificaţi dacă deţin autorizaţie/acord/aviz de funcţionare emisă/emis de Primăria Municipiului Piatra-Neamţ. În situaţia în care se constată că aceştia funcţionează fără a deţine autorizaţie/acord/aviz li se aplică sancţiunea reglementată de art. 73 pct. 1 din O.G. nr. 99/2000, respectiv sancţiunea amenzii şi suspendarea activităţii până la intrarea în legalitate;
  • desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale,se sancționează cu amendă, caz în care limitele minime și maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activității comerciale și momentul constatării contravenției se confiscă și se fac venit la bugetul de stat;
  • pentru desfășurarea activităților comerciale temporare sau după caz, sezoniere (sărbători tradiționale, terase, unități de alimentație publică precum și alte activități economice, care prin natura serviciilor prestate sau a produselor comercializate se desfășoară doar în anumite perioade ale anului) precum și a activităților recreative și distractive pe domeniul public/privat al Municipiului Piatra-Neamț și pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice se vor elibera avize de funcționare numai pe amplasamentele aprobate;
  • pentru emiterea și eliberarea avizului de funcționare privind desfășurarea activității comerciale temporare și/sau sezoniere, pe teritoriul Municipiului Piatra-Neamț, agentul economic va înainta documentația necesară Compartimentului Autorizări Comerciale și Transport cu minimum 7 zile calendaristice înainte de începerea evenimentului, precum și dovada fiscalizării casei de marcat – Decizia AMEF. Avizul de funcționare va fi eliberat în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data înregistrării cererii, de către Compartimentul Autorizări Comerciale și Transport.

Hotărârea de Consiliu Local nr. 307/26.10.2023 poate fi consultată în integralitate aici: https://www.primariapn.ro/hotarari-ale-consiliului-local#HCL-nr-307-din-26-10-2023-69617

Documentația și procedura de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial se regăsesc pe site-ul instituției, la secțiunea Acte necesare/Direcția Patrimoniu: https://www.primariapn.ro/serviciul-patrimoniu-autorizari-si-transport

I.C.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.