PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ

ANUNŢ DE  PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE  A PROIECTELOR CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ,CONFORM LEGII  350/2005

Având în vedere contextul social actual, se impune luarea măsurilor specifice pentru prevenirea și limitarea infectării cu coronavirus. Faptul că instituțiile de la care solicitanții de finanțare nerambursabilă au nevoie să ridice documente în vederea eligibilității propunerilor de proiecte, ANAF, Direcția de Taxe și Impozite și Judecătoria au restricționat programul de lucru cu publicul, solicitanții se află în imposibilitatea obținerii documentelor necesare până la data prevăzută inițial în anunțul de participare – 31.03.2020. Așadar, termenul limită de depunere a proiectelor va fi prelungit până la data de 30.04.2020.

1.Autoritatea finanţatoare: Municipiul Piatra Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, judeţul Neamţ, codul fiscal 2612790, tel. 0233/218991, fax.0233/215374, e-mail: infopn@primariapn.ro, web:www.primariapn.ro

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

  1. Perioada de finanţare (de desfășurare a activităților):IUNIE –AUGUST 2020.
  2. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă rămân neschimbate conform anunțului de participare inițial:

5.Criteriilede acordare a finanţărilornerambursabilerămânneschimbateconformanunțuluiinițial:

  1. ProiecteletrebuiesăîndeplineascăprevederileGhiduluisolicitantuluiprivindregimulfinanţărilornerambursabilealocate de la bugetul local pentruactivităţi nonprofit de interes local.

A FOST MODIFICAT GHIDUL SOLICITANTULUI! PENTRU A ÎNTOCMI PROIECTELE CONSULTAȚI NOUL REGULAMENT, ATAȘAT PREZENTULUI ANUNȚ, CARE A FOST APROBAT PRIN HCL 386/18.12.2019   

Proiectelevorfi trimisedoarprinpoștă, la sediulAutorităţiiFinanţatoare: Primăriamunicipiului Piatra-Neamț, str. Ștefancel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, judeţulNeamț, parter. Data limităpentrudepunereapropunerilor de proiecteeste 30aprilie 2020.

Documentele de eligibilitatetrebuieîndosariate, să fie îndublu exemplar șiîn format electronic. Plicultrebuiesăpoartenumelecomplet al solicitantului, adresaorganizaţiei, titulproiectuluișidomeniul de aplicabilitate.Selecțiașievaluareaproiectelor se varealizaînlunamai, 2020.

Informaţiilesuplimentare se pot obţine latelefon 0748146808 şi de pe site-ulinstituţieiwww.primariapn.ro, secţiuneaComunicări-FinanțăriNerambursabile de la Bugetul Local.

Notă:

Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 37 din 27.02.2020 , Partea a VI-a.

tvmneamt.ro

 

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.