D I S P O Z I Ţ I E

privind închiderea circulaţiei rutiere pe strada Ştefan cel Mare pe sectorul de drum de la intersecţia cu bretea de legătură strada Petru Rareş ( Biserica Sfinţii Trei Ierarhi ) până la Str. Dr. Dimitrie Ernici/bretea de legătură strada V.A. Urechia din municipiul Piatra Neamţ

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a solutiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ nr.447180 din 25.01.2022 înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr.2285 din 25.01.2022;

În baza Referatului înregistrat sub nr.2285/1 din 25.01.2022 prin care Direcţia Patrimoniu – Biroul Autorizări Comerciale şi Transport Public propune închiderea circulaţiei rutiere pe strada Ştefan cel Mare pe sectorul de drum de la intersecţia cu bretea de legătură strada Petru Rareş (Biserica Sfinţii Trei Ierarhi) până la Str. Dr. Dimitrie Ernici/bretea de legătură strada V.A. Urechia din municipiul Piatra Neamţ în vederea desfăşurării unui exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren;

şi în conformitate cu prevederile art. 155, alin.1  lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N

Art. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe strada Ştefan cel Mare pe sectorul de drum de la intersecţia cu bretea de legătură strada Petru Rareş ( Biserica Sfinţii Trei Ierarhi ) până la Str. Dr. Dimitrie Ernici/bretea de legătură strada V.A. Urechia din municipiul Piatra Neamţ în data de 25.01.2022 în intervalul orar 18:30 – 21:30.

Art. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ şi S.C. Publiserv S.A. iar Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ si Poliţia Locală Piatra Neamţ vor urmări închiderea circulaţiei rutiere.

Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu pentru luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ, Poliţia Locală Piatra Neamţ, S.C. Publiserv S.A. şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ.

 

 

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.