Primaria Poiana Teiului- ANUNŢ LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERI BUNURI PUBLICE

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Poiana Teiului, str. Teilor, nr.61, judetul Neamt , telefon 0233/266250, fax 0233/266025 , cod fiscal 2614074 ,e-mail primaria@poianateiului.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
-trupul de pasune PARLITURI, identificat prin CF nr.52612,in suprafata 12,2 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, HCL nr.89/16.09.2022 ;
– trupul de pasune PRELUCA, identificat prin CF nr.51921, in suprafata 8,42 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, HCL nr.90/16.09.2022 , temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul impozite si Taxe,Comuna Poiana Teiului.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul impozite si taxe , Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr.61, județul Neamt.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Poiana Teiului.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.10.2022, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.10.2022 ora 9.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariat-Registratura Comunei Poiana Teiului, str.Teilor,nr.61, județul Neamt.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
24.10.2022, ora 10.00, Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr. 61, județul Neamt-sala de sedinte.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judetul Neamt;adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro ,TELEFON = 0233212294, FAX =02332356557.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
30.09.2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.