Primaria Poiana Teiului- ANUNŢ LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERI BUNURI PUBLICE

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primaria comunei Poiana Teiului, str Teilor,nr.61,judetul Neamt , , telefon 0233/266250, fax 0233/266025 , cod fiscal 2614074 ,e-mail primaria@poianateiului.com
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Pasuni comunale,in suprafata totala de 155,07 ha compuse din 4 trupuri de pasune,apartinand domeniul public al comunei Poiana Teiului, conform caietului de sarcini, HCL nr.39/23.03.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achizitii Publice
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Achizitii publice din cadrul Primăriei Comunei Poiana Teiului, strada Teilor, nr.61, județul Neamt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Poiana Teiului.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
26.05.2022, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
06.06.2022 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Secretariat-Registratura,Primaria comunei Poiana Teiului,str.Teilor, județul Neamt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
06.06.2022, ora 12.00, Primăria Comunei Poiana Teiului, , strada Teilor, nr. 61, județul Neamt. Sala de sedinte
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro ,TELEFON = 0233212294, FAX =02332356557.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
12.05.2022.

I.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.