Consiliul Judetean Neamt. Anunț de participare, Program pentru finanțări nerambursabile pe anul 2019:

 1. Autoritatea contractantă: Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun nr.27, cod fiscal: 2612839, tel. 0233/212890, fax.0233/211569, e-mail: cons.judetean@cjneamt.ro, web: www.cjneamt.ro
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general.
 3. Domeniile pentru care se acordă finanțarea nerambursabilă:
 • Cultură, religie și învățământ – muzică; cultură scrisă; arte vizuale, plastice şi ale spectacolului; teatru; creare de evenimente; alte activități culturale (promovarea imaginii județului Neamț și a vieții culturale a comunităților din județul Neamț); învățământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de experiență, gale, etc); activități educative cu tematică de mediu.
 • Proiecte Sociale

– Asistență socială/socio-medicală, îngrijire și recuperare în centre specializate și/sau la domiciliul beneficiarilor;

– Servicii integrate de informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare;

– Dezvoltarea de servicii și  facilități afterschool pentru elevii defavorizați social;

– Conștientizarea și responsabilizarea membrilor societății civile în raport cu diferite situații de risc,

– Integrare și reintegrare, pregătire și reinserție pe piața forței de muncă;

– Centre de zi;

– Alte tipuri de activități sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

 • Activități sportive și de tineret:

-Sportul de performanță (Divizie superioară, Divizie medie, Divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale și de echipă în cadrul competițiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obținerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri și întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activității sportive pe plan local, național sau internațional, după caz;

           – Sportul pentru toțiorganizarea de consfătuiri, schimburi de experiență, gale și manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educație, recreere, ca parte integrantă a modului de viață, în vederea menținerii sănătății individului și societății; participarea la tabere de pregătire, susținerea prin participarea la competițiile județene, naționale și/sau internaționale pentru dezvoltarea spiritului competițional, atragerea cât mai multor tineri către mișcare, dezvoltarea  comportamentală care favorizează orientarea către performanță cotidiană și dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populației de toate vârstele în activități pentru sănătate și recreere;

           – Sportul școlar – practicarea sportului în învățământul preuniversitar. Obiective:   promovarea valențelor educative ale sportului; inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului; sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor locale ale reprezentativelor unităților și instituțiilor de învățământ.

 Activitățile cu un impact pozitiv puternic asupra comunității sunt considerate prioritare.

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanțatoare:

Grantul disponibil este de 2.900.000 lei, defalcat astfel:

– Cultură, învățământ: 600.000 lei

– Proiecte sociale: 500.000 lei

– Activități sportive și de tineret: 1.700.000 lei

Valorile  finanțărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 5.000 lei si 250.000 lei, în funcție de domeniul pentru care se aplică, conform ghidurilor solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferența trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puțin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuția financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuția în natură nu este eligibilă.

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuția financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obținut la evaluare va fi mai ridicat.

 1. Localizare

Beneficiarii direcți și indirecți din grupul țintă trebuie să fie recrutați de pe raza teritorială a județului Neamț.

 1. Eligibilitatea aplicanților

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie persoană fizică care să prezinte o forma de înregistrare, atestare sau apartenență din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociație sau fundație, constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege;
 • solicitantul trebuie să aibă activitățile din proiect incluse în documentele statutare;
 • solicitanții trebuie să aibă sediul înregistrat în județul Neamț (să fie înregistrate ca organizații românești, conform legii române);
 • fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului;
 • să fie direct responsabili de pregătirea și managementul proiectului și să nu acționeze ca un intermediar;

(2) Potențialii solicitanți nu pot participa la licitația deschisă  dacă:

 • sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activitățile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situație analogă, provenind dintr-o procedură similară, prevăzută în legislația și reglementările în vigoare;
 • au suferit condamnări definitive și/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);
 • au suferit condamnări definitive și/sau irevocabile pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terți;
 • sunt declarați a fi într-o situație de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile autorităților finanțatoare.

Solicitanții, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanțare o declarație pe propria răspundere care să ateste că nu se încadrează în nici una din situațiile de la punctele de mai sus.

 1. Unde și cum se depun cererile de finanțare

Documentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise numai prin poștă sau direct la registratură, în plic sigilat, la sediul Autorității Finanțatoare: Consiliul Județean Neamț, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod 610004, Piatra Neamț, la Registratura unității, parter.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate și sigilate. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizației, titlul proiectului și mențiunea (în limba română) “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

 1. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanțare nerambursabilă este 06 iunie 2019, ora 12. Selecția și evaluarea proiectelor va fi în perioada 07 iunie – 02 iulie 2019.
 2. Informații suplimentare

Informațiile suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Neamț, Direcția Proiecte și Programe de Dezvoltare Județeană, telefon 0233/212890 int.233 și de pe site-ul instituției www.cjneamt.ro.

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile valabil pe anul 2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 65 din 02.05.2019, Partea a VI-a.

 

 

 

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.