Inspectorii ITM Neamt au gasit sase muncitori care prestau activitati la o ferma a unui crescator de animale din Dulcesti, fara a avea forme legale de angajare, ceea ce poate atrage raspunderea penala a administratorului fermei:

”La 1 angajator, au fost identificate un numar de 6 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.264, alin.4 din Legea nr.53/2003 republicata”, a declarat Nicolae Harlea, purtator de cuvant ITM Neamt, in conferinta de presa de astazi, de la sediul institutiei.

In cadrul aceleiasi conferinte presa, a fost prezentata activitatea ITM Neamt, desfasurata in luna septembrie a.c.

”In perioada 01.09.2016 – 30.09.2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003 modificata si completata.

In aceasta perioada, 16  inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 247 controale, ocazie cu care s-au constatat 368  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 129 sanctiuni contraventionale insumand 243.600 lei .

In luna septembrie, au fost realizate 104 vizite de control si evaluare la unitati economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 106 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 19.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna septembrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate  3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

In luna septembrie, au fost controlati 143 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 23 sanctiuni contraventionale din care 19 amenzi contraventionale, insumand 224.100 lei, respectiv 4 avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati  15 angajatori la care lucrau 28 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 220.000 lei.

Au fost depistate deasemeni 34 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a  – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 60 de masuri pentru remedierea neconformitatilor. Au fost aplicate 3 amenzi contraventionale in valoare de 2.300 lei.

 

Finalizarea Planului de actiune privind organizarea controalelor antifrauda in cooperare cu Inspectia Muncii privind activitatea desfasurata in domeniul relatiilor de munca in perioada 16.06-23.09.2016

Inspectorii antifraudă din Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și inspectorii de munca din cadrul Inspecției Muncii au desfășurat in perioada 16 iunie – 23 septembrie 2016, la nivel național, acțiuni de control operativ pentru prevenirea și combaterea muncii ”la negru’ și a celei subdeclarate, în cadrul operațiunii “Cronos’.

Au fost vizate cu precădere firmele care activează în domenii de activitate precum: confecții, construcții, pază și protecție, curățenie, alimentație publică, silvicultură, transport, comerț, arhivare și depozitari. În aceste sectoare au fost identificate cele mai mari riscuri legate de utilizarea forței de muncă fără forme legale ori subdeclararea nivelului real de salarizare.

În cadrul acțiunilor de control operativ, s-a pus accentul și pe informarea contribuabililor (societăți comerciale și salariați) cu privire la obligațiile legale ce le revin, riscurile la care se expun și sancțiunile contravenționale și/sau penale aplicabile în domeniu.

Au fost controlati un numar de 13 angajatori. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 61 de neconformitati pentru care au fost dispuse un număr de 61 măsuri.  

Au fost aplicate 6 sanctiuni, din care o amenda pentru munca fara forme legale in cuantum de  20.000 lei si 5 sanctiuni in cuantum de 6.000 lei, pentru incalcarea altor prevederile legale din domeniul RM.

Campania privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata la agentii economici care au ca obiect de activitate cod CAEN 56 – restaurante si alte servicii de alimentatie publica

Campania s-a desfasurat in perioada   31.08-02.09.2016, obiectivul principal a fost identificarea angajatorilor care folosesc personal fara forme legale de angajare si luarea masurilor care se impun pentru determinarea  respectarii de catre angajatorii, care desfasoara activitate in domeniul alimentatiei publice (restaurante, baruri, cafenele si cluburi de noapte), a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.

Au fost controlati un numar de 30 agenti economici, la care isi desfasurau activitatea 250 salariati. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 62 de neconformitati pentru care au fost dispuse un număr de 62 de măsuri.  

Au fost aplicate 8 sactiuni contraventionale, din care 4 amenzi pentru munca fara forme legale insumand 50.000 lei si 4 sanctiuni in valoare de 1.800 lei, pentru incalcarea altor prevederi legale din domeniul RM.

EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA  SEPTEMBRIE:

      Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 22.09.2016, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:

 • ORDONANTA nr. 25/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul strainilor;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispoziţiilor legale;
 • HOTARAREA nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) si (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare.

 

 1. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de catre Comisia Europeana

In luna septembrie 2016, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 30 de produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

III. Actiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Acţiune de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in unitatile cu locuri de munca verzi (recuperare – reciclare deseuri, producere energie electrica din surse regenerabile)

Obiective generale:

 • creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei energiei electrice verzi, colectarea, tratarea şi recuperarea materialelor din deşeuri, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locurile de muncă verzi, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional, cât şi al mediului.
 • încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice, a impactului negativ asupra mediului care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniile mai sus amintite.
 • promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate verzi.

În luna septembrie, au fost verificati 2 agenti economici. Urmare controalelor s-au constatat un numar de 4 deficiente pentru care s-au dispus 4 masuri de remediere. Au fost aplicate 3 avertismente contraventionale.

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • Banda transportoare a tocatorului de deseuri lemnoase nu era prevazuta cu  aparatori de protectie a organelor aflate in miscare;
 • Pentru electricienii care activeaza in cadrul societatii era intocmita Fisa de autorizare a electricienilor dar nu exista o Instructiune proprie privind modul de autorizare al electricienilor din punct de vedere al SSM;
 • Angajatorul nu a facut dovada dotarii cu EIP pentru fasonatorul mecanic;
 • Angajatorul nu a organizat activitatea de prevenire si protectie din cadrul unitatii prin unul din urmatoarele moduri: prin asumarea de catre angajator a atributiilor; prin desemnarea unuia sau mai multi lucratori; prin infiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie;prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.  

Actiunea nr.14 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Actiune de verificare a respectarii prevederilor legale în domeniul securitatii şi sanatatii în munca in unitatile de producere si distributie energie electrica

Obiective generale:

 • cresterea gradului de constientizare al angajatorilor si al lucrătorilor din domeniul productiei, transportului si distributiei energiei electrice in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea şi sanatatea in munca, pentru promovarea starii de bine la locul de munca, cu consecinte benefice in plan social si profesional;
 • incurajarea unei abordări participative prin implicarea angajatilor și angajatorilor in diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile in domeniul productiei, transportului si distributiei energiei electrice;
 • promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

În luna septembrie, au fost verificati 2 agenti economici. Urmare controalelor s-au constatat un numar de 5 deficiente pentru care s-au dispus 5 masuri de remediere. Au fost aplicate un numar de 5 avertismente contraventionale.

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • In cadrul formatiilor de activitati speciale, fisele individuale de instruire privind SSM nu erau semnate de catre persoana care verifica instruirea periodica;
 • In cadrul formatiilor de activitati speciale, lucratorii desemnati cu aplicarea masurilor de prim ajutor nu sunt in numar suficient;
 • Supapa de siguranta de la rezervorul de aer comprimat nu era verificata la termenul scadent;
 • Prajinile electroizolante din dotarea statiilor electrice nu erau verificate la termenele scadente.
 1. Actiunea nr. 15 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Acţiune de verificare a modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

In domeniul agriculturii (silozuri cereale) a fost controlat 1 angajator. S-au constatat 2 deficiente, s-au dispus 2 masuri de remediere si s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale cu avertisment.

Deficiente:

 • Nu se respecta periodicitatea efectuarii controlului medical;
 • Lipsa instructiunilor proprii privind plasarea pe piata a furajelor complete, materii prime furajere si aditivi furajeri transportate vrac.

In domeniul distributiei de carburanti (statii distributie) a fost controlat 1 angajator. S-au constatat 2 deficiente, s-au dispus 2 masuri de remediere. Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale cu avertisment.

Deficiente:

 • Angajatorul nu a depus la sediul inspectoratului teritorial de munca lista cu substantele chimice periculoase;
 • Nu s-a facut dovada evidentei zonelor cu risc specific si ridicat, stabilite in urma evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

In domeniul productiei de mobila a fost controlat 1 angajator. S-au constatat 2 deficiente, s-au dispus 2 masuri de remediere si s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale cu avertisment.

Deficiente:

 • Nu s-a facut dovada acordarii echipamentului individual de protectie pentru toti lucratorii, periodicitatea acordarii acestuia;
 • Nu s-a facut dovada acordarii materialelor igenico sanitare.
 1. Actiunea nr.17 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Actiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi 1-9 lucratori)

OBIECTIVUL ACTIUNII

Actiunea are ca obiectiv monitorizarea respectarii prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale in microintreprinderi, precum si cu privire la masurile de prevenire si protectie aplicate.

Actiunea de monitorizare urmareste, pe de o parte, constientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectarii cerintelor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca si, pe de alta parte, identificarea situatiei actuale a activitatilor de prevenire si protectie realizate in microintreprinderi.

PERIOADELE DE DESFASURARE A ACTIUNII

Nr. Etapa actiunii Perioada
1. Pregatirea actiunii de monitorizare 04.01. – 12.02.2016
2. Realizarea actiunii de monitorizare 15.02. – 16.12.2016
3. Valorificarea rezultatelor actiunii de monitorizare 19.12.2016- 15.01.2017

In luna septembrie, s-a desfasurat etapa de control pentru verificarea datelor transmise anterior de angajatorii din grupul tinta, prin chestionarele completate de acestia. Au fost verificati 2 angajatori, s-au constatat 2 neconformitati pentru care s-au dispus 2 masuri, cei verificati fiind sanctionati contraventional cu avertisment.

Deficiente:

 • Neasigurarea semnalizarii din punct de vedere a securitatii si sanatatii in munca;
 • Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, pentru lucru cu echipamente cu ecran de vizualizare.

VII. Actiunea  nr.18 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Modalitati de abordare a obligatiilor legale privind informarea, consultarea si instruirea lucratorilor (responsabilitati, implementare, control, beneficii)

OBIECTIVELE ACTIUNII

 • Realizarea unui ghid pentru inspectorii de munca privind controlul respectarii obligatiilor legale privind informarea, consultarea si instruirea lucratorilor;
 • Informarea inspectorilor de munca privind modul de abordare a controlului respectarii de catre angajatori a obligatiei privind informarea, consultarea si instruirea lucratorilor;
 • Elaborarea unui material sub forma unei fise orientative, pentru sprijinirea angajatorilor in procesul de informare, consultare si instruire a lucratorilor, in special in intreprinderile mici si mijlocii;
 • Informarea si constientizarea angajatorilor privind modalitatile de abordare a obligatiilor legale privind informarea, consultarea si instruirea lucratorilor;
 • Sensibilizarea angajatorilor privind importanta informarii, consultarii si instruirii lucratorilor.

La data de 22.09.2016, la sediul I.T.M. Neamt, a fost organizata o intalnire cu angajatorii pentru diseminarea informatiilor cuprinse in fisa orientativa privind instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si unele aspecte legislative din domeniul relatiilor de munca.”

Ionut CORFU

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.