DISPOZIŢIE Pentru interzicerea desfacerii și comercializării băuturilor alcoolice în zona apropiată stadionului ” Ceahlăul ” din Municipiul Piatra Neamț în data de 31.08.2023

În temeiul prevederilor art.3, alin.(1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ” prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice ” ;

În conformitate cu prevederile art.15,lit.(c),din Legea 60/1991(r)(a) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

Având în vedere adresa nr. 3435660/28.08.2023 a Inspectoratului de Jandarmi Județean ”General de brigadă Constantin Stavăr” Neamț, înregistrată la Primăria Municipiului Piatra-Neamţ cu nr. 35199/28.08.2023, prin care ne aduce la cunoștinţă faptul că în data de 31.08.2023 începând cu orele 17.00 pe stadionul “ Ceahlăul “ din Municipiul Piatra Neamţ se va disputa meciul de fotbal din cadrul competiției Cupa României, dintre echipele :

A.C.S.M. Ceahlăul Piatra Neamț – A.S. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ

Văzând referatul înregistrat cu nr.35199/29.08.2023, prin care Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune interzicerea desfacerii și comercializării de băuturi alcoolice în zona apropiată stadionului “ Ceahlăul “ în data de 31.08.2023, între orele 15.00 – 19.00.

În conformitate cu prevederile art.155, alin(1), lit d) și alin(5), lit a), art. 196, alin(1), lit b) din OUG 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;

DISPUNE :

ART.1 – Se interzice desfacerea și comercializarea de băuturi alcoolice în zona apropiată stadionului “ Ceahlăul “ în data de 31.08.2023, între orele 15.00 – 19.00.

ART.2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Autorizări Comerciale şi Transport şi Poliţiei Locale a Municipiului Piatra Neamț, pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către agenţii economici de profil din zonă.

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.