Actualizare stire: Raed Arafat a aprobat prin Ordin al Departamentului de Situatii de Urgenta, carantinarea comunei Bîra, care intra in vigoare incepand cu 12 martie, ora 7, pana pe 26 martie, ora 7.

Stirea initiala: Comuna Bîra din judetul Neamt va intra in carantina pentru 14 zile incepand de maine, 12 martie, dupa ce incidenta de raspandire comunitara Sars Cov 2 a ajuns la 9,48 la mie, cea mai mare inregistrata pana acum in judetul Neamt, de la inceputul pandemiei.

Hotararea a fost luata astazi intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si a fost trimisa spre aprobare catre forurile superioare de la Bucuresti. ”Se va solicita  Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru COMUNA BÎRA, JUDEȚUL NEAMȚ, pe o perioadă de 14 zile , începând cu data de 12 martie 2021 ora 07:00”, transmite Prefectura Neamt.

Lista cu restrictiile care se vor institui in comună, conform Hotararii CJSU:

Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Art. 3. Circulaţia şi staţionarea în spaţiile publice, din interiorul zonei carantinate, a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Art. 4. Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
 3. În intervalul orar 6:00-22:00, în interiorul zonei menţionate la  1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 4. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 5. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
 6. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 7. deplasările scurte în apropierea locuinței/gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 8. deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
 9. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 10. deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 11. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 12. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate și/sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 13. deplasare în vederea susținerii examenelor pentru obținerea permisului de conducere;
 14. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 15. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;
 16. alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
 17. În intervalul orar 22:00-6:00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d);
 18. În/din zona menţionată la  1 alin. (2)este permisă intrarea/ieşirea pentru:
 19. transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
 20. persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară în zona carantinată activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, comerţ şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
 21. persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 22. persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 23. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 24. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 25. urgenţe medicale;
 26. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru sau o declaraţie pe propria răspundere cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității;
 27. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
 28. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;
 29. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
 30. Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în localităţi;
 31. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zonele respective acestea urmând a fi aduse la cunoștința populației prin intermediul mass-mediei;
 32. Se permite oficierea slujbelor religioase cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul  45şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 33. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
 34. Se permite oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirii şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul  45şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 35. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
 36. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamț și/sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamț, după caz.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:

 1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
 2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
 5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
 6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
 7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
 8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spatii închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
 9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi piețelor de vechituri.

Art. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20:00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.

Art. 7. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

Art. 8. Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.

Art. 9. Comandantul acțiunii se numește Inspectorul Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț – lt. col. Radu Vasile OLARIU.

Ionut CORFU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.