Primăria Borca- Anunț de participare la licitație publică

COMUNA BORCA, cu sediul în satul Borca, str. Primăriei, nr. 6, cod fiscal 2614139, telefon/fax: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro, organizează în data de 25.09.2023, ora 11:00, licitație publică pentru concesionarea și închiriere a  două suprafețe de teren, proprietate privată a Comunei Borca.

  1. Informații generale privind concedentul:

COMUNA BORCA, cu sediul în satul Borca, str. Primăriei, nr. 6, cod fiscal 2614139, telefon/fax: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro , persoană de contact: Amariei Lenuța.

  1. Informații generale privind obiectul licitației:

2.1. Pentru concesiune – Teren intravilan situat în sat Sabasa, în suprafață de 1760  mp teren curți construcții, număr cadastral 52350, solicitat pentru amplasare construcție cu destinația ”centru social pentru îngrijire persoane vârstnice”;

2.2. Pentru închiriere – Teren intravilan situat în sat Borca, în suprafață de 112 mp teren curți construcții, număr cadastral 52358, solicitat pentru ”amplasare container mobil cu destinația magazin cu produse din categoria fitinguri”.

  1. Informații privind documentația de atribuire:

Documentația de atribuire se poate obține, contra-cost, în baza unei cereri scrise, de la Compartimentul Achiziții Publice și Implementare Proiecte. Costul documentației de atribuire este de 50 de lei și se achită la casieria instituției sau în contul nr. RO53TREZ49421180250XXXXX deschis la Trezoreria Bicaz, județul Neamț.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.09.2023, ora 12:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.09.2023, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Borca, județul Neamț, registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se vor depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, cu respectarea specificațiilor din documentația de atribuire.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

25.09.2023, ora 11:00,  sala de ședințe a Consiliului Local – Primăria Comunei Borca.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Neamț, Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, cu sediul în Bdul. Republicii, nr. 16, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, telefon: 0233.212.294, fax: 0233.235.655, email: tr-neamt-scomerciala@just.ro.

Termenele pentru sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.08.2023.
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.