Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea septembrie – octombrie 2021

Începând de joi, 02 septembrie și până pe 14 septembrie 2021, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea septembrie – octombrie 2021.

În acest an, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești sunt scoase la concurs 300 de locuri (din care 2 locuri pentru romi).

Cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, cu modificările și completările ulterioare, se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Anexa-1-cerere-inscriere-scoli-postliceale-MAI-1.pdf ), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a resurse.umane@ijsunt.ro, în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților,  codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. Cererea-tip de înscriere, cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează și se comunică candidaților prin e-mail.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 22 septembrie 2021.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești;
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

CALENDARUL ADMITERII:

02 – 14 Septembrie – depunere cereri înscriere (on-line)

20 Septembrie – data până la care va avea loc evaluarea psihologică

22 Septembrie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare

29 Septembrie – 05 Octombrie – evaluarea performanțelor fizice

09 Octombrie – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor

11 – 31 Octombrie – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale)

Probele de concurs se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor de evaluare a performanței fizice și de evaluare a cunoștințelor se realizează de către Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al instituției și la avizierul acesteia.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești, până la data de 03 noiembrie 2021.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, municipiul Piatra Neamţ, telefon 0233216816, 0233216815, int. 27126, 27007, 0748038509 sau accesând http://ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm.

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.