Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

1.Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului,satul Poiana teiului, str. Teilor, nr.61, judetul Neamt , telefon 0233/266250, fax 0233/266025 , cod fiscal 2614074 ,e-mail primaria@poianateiului.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
-trupul de pasune Paraul Fagului-Piciorul cu Lut , identificat prin CF nr.52720, nr.CF 52720, in suprafata 22,76 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situate in satul Paraul Fagului , HCL Poiana Teiului nr.77/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
– trupul de pasune Baicu, identificat prin CF nr.50525 , nr.cadastral 50525 in suprafata 34,20 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului,situate in satul Paraul Fagului, HCL Poiana Teiului nr.75/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
– trupul de pasune Paraul Fagului-Canton , identificat prin CF nr. 51834,nr.cadastral 51834 in suprafata 5,33 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situate in satul Paraul Fagului,conform HCL Poiana Teiului nr.76 /15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
– trupul de pasune Rascoale , identificat prin CF nr.52717,nr. CF 52717, in suprafata 29,3 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situate in satul Petru Voda, conform HCL Poiana Teiului nr.78/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
– trupul de pasune Varfu Mare-Par , identificat prin CF nr.53425 si nr.51927, nr.CF 53425 si nr.51927, in suprafata de 42,3 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situat in satul Petru Voda, conform HCL Poiana Teiului nr.79/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul impozite si Taxe,Comuna Poiana Teiului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul impozite si taxe , Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr.61, județul Neamt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Poiana Teiului.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 01.11.2023, ora 10.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  09.11.2023 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Secretariat-Registratura Comunei Poiana Teiului,Comuna Poiana Teiului, str.Teilor,nr.61, județul Neamt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
10.11.2023, ora 9.00, Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr. 61, județul Neamt- sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judetul Neamt;adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro ,TELEFON = 0233212294, FAX =02332356557.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.10.2023

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.