Primăria Municipiului Piatra Neamt  informează că, începând cu data de 12 octombrie 2016, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2016-martie 2017, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Stefan cel Mare, Nr.5) sau se pot descarcă de pe site-ul www.daspn.ro
                   Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00, şi vineri, între orele 8.00-14.00.

              Termenul limită pentru depunerea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  aferent lunii noiembrie 2016, este  pâna la 20.11.2016.

               După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi  acest ajutor astfel:

a) începând cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele până la  data de 20  ale  lunii respective;

b)  începând cu luna următoare  pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 20  ale lunii  respective;

             Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, Nr.5,  sau la numerele  de telefon 0233622968/0233232040.
           Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 615 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI

PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2016-MARTIE 2017

– copii dupa actele de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, etc.);

– documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.

– certificate de atestare fiscala de la Directia Taxe si Impozite, str.Alexandru cel Bun nr.12 pentru toti membrii majori ai familiei;

– adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt( B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

– copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

– copie dupa certificatul de  inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

– copie dupa contractual de inchiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.  

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt,  în termen de 5 zile de la data modificării (ex.: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA

ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2016-2017.

I.Bunuri imobile:
– clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II.Bunuri mobile:
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III.Depozite bancare:
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:
– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-615 lei 20 16 48 

         Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de  58 lei.

        Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

         Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.