Comunicat de presa: Lansare proiect- ”Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu Neamț”

UAT ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ În parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ”
TÂRGU-NEAMȚ și ASOCIAȚIA „CĂSUȚA CU MIRACOLE” implementează, în perioada
22.07.2020 – 21.01.2023, proiectul „Dezvoltare economică și socială în Orașul Târgu Neamț“, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, contract nr. POCU/303/5/2/128943

Bugetul total al proiectului este de 4,627,884.08 Lei, din care: Asistenta financiara
nerambursabila este de 4,575,732.40 Lei (Buget UE:4,396,489.88 Lei + Buget de stat
(BS):179,242.52 Lei) și contribuția proprie 52,151.68 Lei. Durata proiectului: 30 luni.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aparținând
comunității marginalizate din Orașul Târgu-Neamț, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai, în contextul mecanismului DLRC.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Dezvoltarea de servicii sociale și socio-medicale în cadrul comunității marginalizate din
orașul Târgu-Neamț;
• Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 40 de elevi din comunitatea
marginalizată prin programe tip “școala după scoală”;
• Participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea marginalizată;
• Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 216 membri ai grupului
țintă;
• 180 membri ai grupului ținta formați profesional prin participarea la cursuri de calificare;
• 56 de membri ai grupului țintă vor avea un loc de muncă în urma participării la
intervențiile integrate din cadrul proiectului;
• Sprijinirea a 14 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri și crearea
a cel puțin 14 locuri de muncă în noile entități economice;
• 2 Workshop-uri și Campanii de informare și constientizare care au ca scop implicarea
comunității în problemele sociale locale;
• 30 de luni de management de proiect.
Grupul țintă al proiectului este format din 256 de persoane din comunitatea
marginalizata, aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, din care 5 persoane de etnie roma.
Aceste persoane vor beneficia de servicii integrate astfel:
• 216 persoane persoane participante la consiliere, orientare si mediere pe piata muncii;
• 180 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare;
• 14 persoane participante la programul de ucenicie;
• 14 persoane participante la curs de initiere competente antreprenoriale, 14 persoane
care vor obtine micro-grant-uri in vederea infiintarii unei afaceri;
• 40 de elevi participanti la programul de tip “afterschool”.
Rezultate estimate:
• 162 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din car, 4 persoane de
etnie romă;
• un serviciu social infiintat și functional la nivelul comunității marginalizate aflate în risc
de sărăcie și excluziune socială funcționale;
• 56 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfasoară o activitate independentă, la
încetarea calitații de participant, din care, 1 persoane de etnie Romă;
• 256 persoane din comunitatea marginalizata aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
care beneficiază de servicii integrate, din care 5 persoane de etnie Romă.
Conferința de lansare oficiala a proiectului va avea loc în data de 05.11.2020, la
sediul UAT Orașul Targu Neamt. începând cu ora 11:00.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

tvmneamt.ro

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.