MAPN continuă recrutările pentru rezerviști voluntari, în județul Neamț fiind disponibile peste 100 de locuri, anunță CMJ (Centrul Militar Județean), într-un comunicat de presă. Rezerviștii sunt plătiți pentru perioada de instrucție dar și pe timpul cât nu sunt prezenți în misiuni sau în sesiunile de instrucție. Totodată, legea a fost modificată, astfel încât au fost eliminate anumite restricții pentru rezerviști și au fost adăugate noi avantaje.

Comunicat CMJ Neamț:

Eşti o persoană dinamică, energică, eşti atras de ţinuta şi activitatea militară? Acum este momentul! Alege o carieră plină de satisfacţii – cariera militară!

CONTINUĂM CAMPANIA DE RECRUTARE A REZERVIȘTILOR VOLUNTARI

Perioada de recrutare a candidaților este 22 mai – 30 iunie 2023.

Ministerul Apărării Naționale organizează o campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României.

Sunt disponibile 2187 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), din care pentru județul Neamț sunt 102 locuri (51-Piatra Neamț, 51-Roman).

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, dacă optează pentru cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri), respectiv între 18 și 51 de ani, dacă optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.

Cetăţenii interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României,  de pe raza județului Neamț, trebuie să contacteze Centrul militar județean Neamț, în vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare (locuri, probe de selecţie, bareme etc.).

Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:

– actul de identitate, în original şi în copie;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;

– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;

– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La centrul militar toţi cei interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, la structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și la unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

Candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare.

Odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

– creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari participă la instruirea inițială, astfel aceasta poate fi cuprinsă între 3.500 lei brut pentru un soldat gradat rezervist voluntar(gradația 0), 3.600 lei brut pentru subofițer rezervist voluntar cu gradul de sergent major(gradația 0) 3.600 lei brut pentru un maistru militar cls. I (gradația 0) și până la 3.750 lei brut pentru un ofițer rezervist voluntar cu gradul de locotenent(gradația 0);

– creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcție, la care se adăugă solda gradului deținut, astfel aceasta poate fi cuprinsă între 1.400 lei brut pentru un soldat gradat rezervist voluntar(gradația 0), 1.638 lei brut pentru subofițer rezervist voluntar cu gradul de sergent major(gradația 0), 1.809 lei brut pentru un maistru militar cls. I (gradația 0)  și până la 1.996 lei brut pentru un ofițer rezervist voluntar cu gradul de locotenent(gradația 0);

– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcție, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad, astfel aceasta poate fi cuprinsă între 3.500 lei net pentru un soldat gradat rezervist voluntar(gradația 0), 4002 lei net pentru subofițer rezervist voluntar cu gradul de sergent major(gradația 0), 4.398 lei net pentru un maistru militar cls. I (gradația 0)  și până la 5.008 lei net pentru un ofițer rezervist voluntar cu gradul de locotenent(gradația 0);

– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă;

Alte drepturi/facilități acordate rezerviștilor voluntari:

– decontarea cheltuielilor de transport, în afara garnizoanei de reședință, pe timpul chemării de către unitățile militare;

– drepturi de echipare şi hrană, potrivit reglementărilor aplicabile acestui corp de personal militar, pentru perioada cât participă la instruire/instrucție sau la misiuni;

– recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

– rezerviștii voluntari pot fi înaintați în gradul următor, de regulă, la finalizarea perioadei de concentrare pentru îndeplinirea unei misiuni sau la reînnoirea/prelungirea contractului;

– rezerviștii voluntari care participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadrați beneficiază, prin efectul legii, de drepturile corespunzătoare celor declarați în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de șomaj;

– posibilitatea rezerviștilor voluntari să rămâne membri ai partidelor, formațiunilor sau organizațiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte;

– posibilitatea rezerviștilor voluntari să participe la întreaga gamă de misiuni şi operații în afara teritoriului statului român, astfel aceștia pot fi selecționați pentru încadrarea unor funcții pentru misiune şi/sau pentru rezerva de înlocuire, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale;

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Neamţ, activitatea de recrutare se desfăşoară de către Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Neamţ, situat în Piatra Neamţ, strada Durăului nr. 9, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.00-16.00, marţi între orele 10.00-18.00, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0233213886, 0233213473 int. 117, 0732560973.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro sau paginile oficiale de Facebook, RecrutareMApN şi Centrul Militar Judeţean Neamţ.

I.C.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.